Stress och ditt minne

Lite stress kan vara en bra motivator, som alla studenter kan berätta för dig. Mycket stress kan dock ofta skapa mer av ett hinder än en fördel. Detta gäller när det gäller många saker, inklusive hälsofrämjande beteenden, relationer och till och med våra minnen. Stress kan hämma hur vi formar och hämtar minnen och kan påverka hur vårt minne fungerar.

Lyckligtvis finns det goda nyheter här för att balansera ut de dåliga. Här är vilken forskning som berättar om effekterna av stress på minnet.

Stress och minne

Stress kan påverka hur minnen bildas. När stressas har människor svårare att skapa kortvariga minnen och göra de kortvariga minnena till långsiktiga minnen, vilket innebär att det är svårare att lära sig när de stressas.

Stress kan påverka vilken typ av minnen vi bildar också. Om vi ​​stressas under en händelse kan vi ha mer svårigheter att noggrant komma ihåg detaljerna i händelsen senare, eftersom den stress vi kände färgar våra uppfattningar såväl som vår förmåga att återkalla det som vi upplevde då. Det här är en del av varför vittnesbördens vittnesbörd är så opålitligt - folk kan vara helt säkra på att de såg något på ett visst sätt, men det betyder inte att de är korrekta. En studie visade att människor som alla såg samma händelse kan ha vildigt olika konton av vad de såg, men den grad av säkerhet de har om vad de såg inte nödvändigtvis ens är relaterade till hur korrekta de är.

Minnen kan också förändras efter att de bildats. Faktum är att vi varje gång vi hämtar ett minne, färgar det med vår nuvarande erfarenhet av det, som när vi tar något av en hyllning och sedan lägger tillbaka det, och lämnar fingeravtryck från att ha hanterat det igen. Forskning visar att om människor ifrågasätts och får vilseledande information om någonting som de upplevt, kommer informationen att färga sitt minne och påverka vad de trodde att de upplevde, och att denna information (eftersom den är nyare än själva händelsen) är lättare att återkalla.

Därför kan falska minnen skapas med välsignade frågeställningar.

En nyligen genomförd meta-analys genomfördes på 113 stressstudier, vilket innebar att forskare undersökte att många oberoende studier om stress och minne för att bestämma vad de viktigaste resultaten var. Det finns gott om bevis för att stress påverkar minnet, och dessa studier har bara lånat mer stöd till den forskningen:

Förbättra ditt minne under stress

Det finns flera saker du kan göra för att förbättra ditt minne när du stressas. Lyckligtvis hjälper dessa tekniker också till att hantera stress. En av de viktigaste sakerna du kan göra är att öva personlig självomsorg: få tillräckligt med sömn, äta en hälsosam diet och hantera stress.

Dålig sömn, hög stress och andra fysiska problem kan påverka minnet såväl som bidra till den stress som hindrar minnesbildning och återhämtning. Det finns andra viktiga strategier du kan använda också. Här är några forskningsbaserade strategier du kan använda:

> Källor:

> Brisbon, Nicholas M .; Lachman, Margie E. Dispositional mindfulness och minnesproblem: Rollen av upplevd stress och sömnkvalitet. Mindfulness, Vol 8 (2), > Apr, > 2017 sid. 379-386.

> Eskilsson, Therese; Järvholm, Lisbeth Slunga; Gavelin, Hanna Malmberg; Neely, Anna Stigsdotter; Boraxbekk, Carl-Johan. (2017). Aerob träning för förbättrat minne hos patienter med stressrelaterad utmattning: En randomiserad kontrollerad studie. BMC Psychiatry, vol 17.

> Jonsdottir, Ingibjörg H .; Nordlund, Arto; > Ellbin >, Susanne; Ljung, Thomas; Glise, Kristina; Währborg, Peter; Sjörs, Anna; Wallin, Anders; Skandinavisk. (2017). Arbetsminne och uppmärksamhet försämras fortfarande efter tre år hos patienter med stressrelaterad utmattning. Journal of Psychology, Dec2017; 58 (6): 504-509.

> Loftus, EF Plantar felaktig information i människans sinne: En 30-årig undersökning av minnets formbarhet. Lärande och minne. 2005; 12: 361-366.

> Sida, Jonathan W .; Asken, Michael J .; Zwemer, Charles F .; Guido, Michael. (2016). Kortfattad mental kompetensutbildning förbättrar minne och prestanda i högspännings poliskadettutbildning. Journal of Police and Criminal Psychology, vol 31 (2), s. 122-126.

> Wolf, OT; Atsak, P .; de Quervain, DJ; Roozendaal, B .; Wingenfeld, K .; Stress och minne: En selektiv översyn av den senaste utvecklingen i förståelsen av stresshormonverkan på minnet och deras kliniska relevans. Journal of Neuroendocrinology, Vol 28 (8), > Aug, > 2016 s. 1-8.