Varför tunga drycker bestämmer sig för att ändra sina alkoholdrinkar

Vad som krävs för att göra en förändring - och vad som kommer i vägen

Tungt dricksvatten är en vana som kan krypa upp eller utvecklas som ett resultat av livsstilsval, som arbete, vänner och aktiviteter. Men de flesta tungdrycker väljer att sluta någon gång, antingen på egen hand eller med hjälp av ett behandlings- eller självhjälpsprogram som Alcoholic Anonymous (AA), det ursprungliga 12-stegsprogrammet. Så varför bestämmer tunga drinkare att byta alkohol?

Forskning som jag utförde med kollegor vid University of Birmingham i Storbritannien visade att tungt alkoholdryck inte utvecklas i ett förutsägbart, linjärt mönster. Istället varierar mängder av alkoholanvändning mycket från person till person, och till och med tunga drycker justerar vanligtvis sitt alkoholintag som situationen kräver. Intressant är att många av de samma frågorna som får folk att dricka mer kan också göra att de vill dricka mindre.

Vad gör drinkare vill klippa tillbaka eller stoppa?

Vad får i form av drinkare att skära tillbaka eller sluta dricka?

> Källor:

> Guiliano, M. "Franska kvinnor får inte fett: Hemligheten att äta för nöje." Vintage: New York. 2007.

> Hartney, E. et al. "Obehandlade tunga drinkare: En kvalitativ och kvantitativ studie av beroende och beredskap att förändra." Addiction Research & Theory, 11: 317-337. 2003.