Skillnaden mellan en rådgivare och en rådgivande psykolog

Vida skriver: "Jag är en psykologstudent som för närvarande arbetar på min kandidatexamen, men jag är lite förvirrad över någonting. Jag har läst beskrivningar av en rådgivare och en rådgivande psykolog, men jag är inte säker på hur dessa skiljer sig åt . Är en rådgivare detsamma som en rådgivande psykolog? "

Medan rådgivare och rådgivande psykologer utför många liknande uppgifter finns det faktiskt ett antal viktiga skillnader mellan de två yrkena.

Låt oss börja med att titta på några av de viktigaste likheterna mellan rådgivning och rådgivningspsychologi.

Så hur exakt varierar rådgivare och rådgivande psykologer? Några av de stora skillnaderna mellan de två yrkena är:

Utbildning och utbildning Skillnader:

En av de stora skillnaderna kan ses i utbildningskraven för varje yrke.

Rådgivare har i allmänhet minst en masterexamen i antingen rådgivning eller psykologi. De flesta masters program kräver 60 studiepoäng studieår. De som blir licensierade professionella rådgivare är skyldiga att skicka en nationell professionell tentamen och slutföra ett visst antal övervakade timmar i fältet.

En av attraktionerna i rådgivningsprogrammen är att de behöver mindre tid att slutföra än en doktorsavhandling, så att studenterna går in i arbetskraften snabbare. En annan anledning till att sådana program vädjar till studenter är att vissa möjliggör deltidstudier, vilket gör det möjligt för studenter att förbli anställda i sina nuvarande jobb medan de tjänar en magisterexamen.

Rådgivande psykologer, å andra sidan, håller en doktorsexamen, Psy.D. eller Ed.D. grad i rådgivande psykologi. Sådana program tenderar att innefatta ett större fokus på forskning än vad som vanligtvis ses på masters nivårådgivningsprogram.

Sådana program tar vanligtvis fem år att slutföra. De första fyra åren är kompletta obligatoriska kurser, forskning, kliniska erfarenheter och en avhandling. Det femte året brukar man göra en handledd praktikplats på fältet.

I många fall är både rådgivande psykologi och rådgivningsprogram inrymda inom ett universitets utbildningsskola (men inte alltid). Rådgivningsprogram och rådgivande psykologiprogram får också ackreditering från olika ackrediteringsorgan. I USA ackrediteras rådgivningsprogrammet genom CACREP: s råd för ackreditering av rådgivningsprogram och rådgivande psykologiprogram är ackrediterade genom American Psychological Association (APA).

Omfattning av praxis

En annan viktig skillnad mellan rådgivare och rådgivande psykologer kan ses i den typ av uppgifter de vanligtvis utför.

Medan rådgivande psykologer ofta utför psykologiska bedömningar och administrerar diagnostiska tester till klienter, är rådgivare ibland begränsade när det gäller de tester som de kan administrera.

Statliga lagar kan diktera vilken typ av bedömning en rådgivare kan erbjuda och kan kräva att administrationen av sådana test ska övervakas av en psykolog.

Rådgivande psykologer kan också arbeta med personer som lider av allvarligare former av psykisk sjukdom än rådgivare. Mer allmänna känslomässiga, relationella, sociala och akademiska problem hänvisas ofta till rådgivare eftersom de ibland kan erbjuda mer kostnadseffektiva behandlingar.

Båda typerna av proffs erbjuder dock viktiga psykiatriska tjänster som är avsedda att hjälpa människor att övervinna problem och optimera deras välbefinnande.

Rådgivare väljer ofta att fokusera på ett specialområde som skolrådgivning, karriärrådgivning , äktenskaps- och familjerådgivning, psykisk rådgivning och missbruksrådgivning. På samma sätt väljer rådgivande psykologer ofta att specialisera sig på ett visst område, som drogmissbruk, barnutveckling, hälsopsychologi , samhällspsychologi, krisintervention eller utvecklingshinder.