Skolpsykologi Karriär

Intäkter, outlook, fördelar och nackdelar

En skolpsykolog är en typ av psykolog som arbetar inom utbildningssystemet för att hjälpa barn med emotionella, sociala och akademiska frågor. Målet med skolpsykologin är att samarbeta med föräldrar, lärare och studenter för att främja en hälsosam inlärningsmiljö som fokuserar på barnens behov.

Skolpsykologi är fortfarande ett relativt ungt yrke.

National Association of School Psychology (NASP) grundades och formellt erkändes som en doktorand specialitet av American Psychological Association (APA) 1968. US News and World Report kallar konsekvent skolpsykologi som en av de hundra toppdomänerna och fältet är förväntas växa.

Vad skolpsykologer gör

Skolpsykologer arbetar med enskilda studenter och grupper av studenter för att hantera beteendeproblem, akademiska svårigheter, funktionshinder och andra problem. De arbetar också med lärare och föräldrar för att utveckla tekniker för att hantera hemmet och klassrumsbeteendet. Andra uppgifter inkluderar utbildning av studenter, föräldrar och lärare om hur man hanterar krissituationer och missbruksproblem.

Enligt National Association of School Psychology finns 10 domäner där skolpsykologer tillhandahåller tjänster, inklusive:

  1. Databaserat beslutsfattande och ansvarsskyldighet
  1. Samråd och samarbete
  2. Interventioner och instruktionsstöd för att utveckla akademiska färdigheter
  3. Interventioner och mentalvårdstjänster för att utveckla sociala och livliga färdigheter
  4. Skolbaserade metoder för att främja lärande
  5. Förebyggande och responsiva tjänster
  6. Familjeskolans samarbetstjänster
  7. Mångfald i utveckling och lärande
  1. Forskning och programutvärdering
  2. Juridisk, etisk och yrkesmässig praxis

Skolpsykologer agerar också som pedagoger genom att hjälpa andra att förstå mer om barnutveckling , beteendeproblem och beteendehanteringsteknik.

Där skolpsykologer är anställda

Medan de flesta arbetar i grundskolan och gymnasieskolan finns det ett antal olika områden där skolpsykologer kan hitta anställning. Privatkliniker, sjukhus, statliga myndigheter och universitet är möjliga anställningsområden. Vissa skolpsykologer går också in i privatpraxis och fungerar som konsulter, särskilt de med doktorsexamen i skolpsykologi.

Resultat och Outlook

Enligt den "Occupational Outlook Handbook" som publicerats av US Department of Labor, är medianlönen för en psykolog som arbetar i grundskolan eller gymnasiet $ 72 910. Arbetsutsikterna för skolpsykologer är att fältet förväntas växa 14 procent från 2016 till 2026, vilket är snabbare än genomsnittet.

Typ av examen behövs

Två eller tre år av grundskolan är den minsta utbildningsnivå som krävs av de flesta stater. Men varje stat har olika krav för skolpsykologer. Du behöver certifiering eller licens i det land där du jobbar också.

Innan du väljer ett utbildningsprogram för skolpsykologi ska du kontrollera de specifika licensvillkoren i ditt tillstånd.

Fördelar och nackdelar med en karriär inom skolpsykologi

Några fördelar med en karriär inom skolpsykologi är:

Några nackdelar med en karriär som skolpsykolog inkluderar:

> Källor:

> Bureau of Labor Statistics. Handbok för yrkesmässiga Outlook: Psykologer. US Department of Labor. Uppdaterad 24 oktober 2017.

> National Association of School Psychologists. NASP Practice Model 10 Domäner.