Vad är ego?

Enligt Sigmund Freud är egot en del av personlighet som förmedlar kraven på id , superego och verklighet. Freud beskrev id som den mest grundläggande delen av personlighet som uppmanar människor att uppfylla sina mest primära behov. Superego är å andra sidan den moralistiska delen av personlighet som bildas senare i barndomen till följd av uppväxt och sociala influenser.

Det är egoets jobb att få en balans mellan dessa två ofta tävlande styrkor och att se till att uppfylla behoven hos id och superego i enlighet med verklighetens krav.

En närmare titt på Ego

Egot hindrar oss från att agera på våra grundläggande uppmaningar (skapad av id), men arbetar också för att uppnå en balans med våra moraliska och idealistiska standarder (skapad av superego). Medan egot verkar både i det förkroppsliga och medvetna , innebär dess starka band med idet att det också fungerar i det omedvetna.

Egot fungerar baserat på realitetsprincipen , som arbetar för att tillfredsställa idets önskemål på ett sätt som är realistiskt och socialt lämpligt. Till exempel, om en person skär dig i trafik, hindrar egot dig från att jaga ner bilen och fysiskt angriper den olyckliga föraren. Egot tillåter oss att se att detta svar skulle vara socialt oacceptabelt, men det låter oss också veta att det finns andra mer lämpliga sätt att ventilera vår frustration.

Freuds observationer på egot

I sin 1933-bok Nya inledande föreläsningar om psykoanalys jämförde Freud förhållandet mellan id och egot till en häst och ryttare. Hästen representerar id, en kraftfull kraft som ger energi att driva framåtriktad rörelse. Ryttaren representerar egot, styrstyrkan som styr idets kraft mot ett mål.

Freud noterade emellertid att detta förhållande inte alltid gick som planerat. I mindre idealiska situationer kan en ryttare helt enkelt hitta sig själv för turen eftersom han tillåter sin häst att gå i riktning som djuret vill gå. Precis som med hästen och ryttaren kan idens primala uppmaningar ibland vara för kraftiga för att egot ska hålla koll på.

I sin egen 1936 bok Ego och försvarsmekanismerna Anna Freud att alla egoets försvar mot iden utfördes bakom kulisserna. Dessa åtgärder mot id kallas försvarsmekanismerna , som utförs tyst och osynligt av egot.

Medan vi inte kan observera försvaret i handling, föreslog Anna Freud att de kunde ses i efterhand. Förtryck är ett exempel. När något är förtryckt från medvetenhet är egot inte medvetet om att informationen saknas. Det är först senare när det blir uppenbart att någon del av information eller ett minne är borta, att handlingarna i egot blir tydliga.

Citat om Ego

Ibland hjälper det att titta på den ursprungliga källan till dessa idéer för att få ett bättre perspektiv på ämnet. Så vad sa Freud om hans ego-koncept? Han skrev i stor utsträckning om egot liksom dess förhållande till andra aspekter av personlighet.

Här är några av hans mer kända citat om egot:

På egoets ursprung:

"Det är lätt att se att egot är den del av id som har modifierats av den yttre världens direkta inflytande." (Sigmund Freud, 1923, från Ego och Id )

På egoets inflytande:

"Egot är inte befälhavare i sitt eget hus." (Sigmund Freud, 1917, från ett svårighetsvärde i psykoanalysens väg )

"Egot representerar vad vi kallar förnuft och sanity, i motsats till det id som innehåller passionerna." (Sigmund Freud, 1923, från Ego och Id )

"Det fattiga egot har ännu svårare tid, det måste tjäna tre hårda herrar, och det måste göra sitt bästa för att förena kraven och kraven från alla tre ...

De tre tyrannerna är yttre världen, superego och id. "(Sigmund Freud, 1932, från nya inledande föreläsningar om psykoanalys )

"På utsidan verkar egotet ha tydliga och skarpa avgränsningar. Det finns bara ett tillstånd - visserligen ett ovanligt tillstånd, men inte en som kan stigmatiseras som patologisk - där det inte gör det. På kärlekshöjden hotar gränsen mellan ego och föremål att smälta bort. Mot alla bevis på sina sinnen förklarar en kärleksfull man att "jag" och "du" är en och är beredd att bete sig som om det var ett faktum. " (Sigmund Freud, 1929, från civilisation och dess missnöje )

referenser

> Shaffer, DR. Social och personlig utveckling. Belmont, CA: Wadsworth; 2009.