Anorgasmia Med Trazodon

Fråga: "Jag började just på Trazodone 50 mg 3 gånger om dagen och märkte att det är mycket svårare att uppnå en orgasm. Jag kunde inte ha någon med någon av SSRI: erna, men min läkare berättade för mig att den här inte borde orsaka denna bieffekt Är det bara jag? Jag har aldrig haft detta problem när jag inte var på antidepressiva. Jag är i mina 30-tal och en kvinna. "

Svar: Många läkemedel, både receptbelagda och OTC, kan orsaka problem med orgasm, inklusive blodtrycksmedicin, antihistaminer och antidepressiva medel.

Medan selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är mest ökända för denna bieffekt, kan andra antidepressiva medel också orsaka problem.

När det gäller trazodon verkar det dock mycket osannolikt, även om jag inte säger något omöjligt, att det var orsaken till din anorgasmi. I en snabb sökning av medicinsk litteratur hittade jag en fallrapport från en patient som upplevde anorgasmi, som löst sig så snart patienten slutade ta medicinen. En enda fallrapport berättar emellertid inte mycket för oss. Det hade helt enkelt varit en slump. Förmodligen är det enda sättet du säkert vet att trazodon hade någonting att göra med dina svårigheter att försöka stoppa det för en tid och se om det blir bättre. Om du väljer att göra det, vänligen gör det under din läkares överinseende.

Även om trazodon inte är kopplat till anorgasmi, orsakar det vissa andra sexuella biverkningar, till exempel:

Relaterade artiklar: