Discovery och funktioner av acetylkolin

Kroppen använder ett antal kemikalier som kallas neurotransmittorer för att överföra signaler från en cell till en annan. En av de vanligaste neurotransmittorerna i människokroppen är acetylkolin, ofta förkortad ACh. Det finns både i centrala nervsystemet (CNS) och i det perifera nervsystemet (PNS).

Benämningen acetylkolin härrör från dess struktur.

Det är en kemisk förening som består av ättiksyra och kolin. Cholinerga synapser är de där transmissionen är medierad av acetylkolin.

Hur upptäcktes acetylkolin?

Acetylcholin är inte bara den vanligaste kemiska budbäraren, men det var också den allra första neurotransmittorn som skulle identifieras.

Det upptäcktes av Henry Hallett Dale 1914, och dess existens bekräftades senare av Otto Loewi. Båda individerna fick Nobelpriset i fysiologi / medicin 1936 för deras upptäckt.

Hur acetylkolinfunktioner i kroppen

muskler

I det perifera nervsystemet är denna neurotransmittor en stor del av det autonoma nervsystemet och arbetar för att aktivera musklerna. Inom det autonoma systemet kontrollerar acetylkolin ett antal funktioner genom att verka på preganglioniska neuroner i sympatiska och parasympatiska system.

I perifert nervsystem är acetylkolin neurotransmittorn som överför signaler mellan motornerven och skelettmusklerna.

Det verkar vid neuromuskulära korsningar och tillåter motorneuroner att aktivera muskelverkan. En av de primära funktionerna för acetylkolin är att bära signaler från motor neuroner till kroppens skelettmuskler.

Till exempel kan hjärnan sända ut en signal för att flytta höger arm. Signalen bärs av nervfibrer till de neuromuskulära förbindelserna.

Signalen överförs över denna korsning av acetylkolin-neurotransmittorn, vilket utlöser det önskade svaret i de specifika musklerna.

Eftersom acetylkolin spelar en viktig roll i muskelåtgärder kan läkemedel som påverkar denna neurotransmittor orsaka olika grader av rörelseavbrott eller till och med förlamning.

Hjärnan och det centrala nervsystemet

Acetylcholin verkar också på olika ställen inom centrala nervsystemet. I CNS modulerar acetylkolin mellan olika neuroner i hjärnans områden som styr motivation, upphetsning och uppmärksamhet. Kritisk kolinergvägsförstöring i CNS har associerats med början av Alzheimers sjukdom.

I hjärnan verkar acetylkolin som en neuromodulator. I stället för att engagera sig i direkt synaptisk överföring mellan specifika neuroner, fungerar neuromodulatorer på en mängd olika neuroner i hela nervsystemet. Även i CNS verkar acetylkolin som en del av ett neurotransmittorsystem och spelar en roll i uppmärksamhet och upphetsning.

Läkemedel och ämnen som avbryter acetylkolinfunktionen kan ha negativa effekter på kroppen och kan även leda till döden. Exempel på sådana ämnen innefattar vissa typer av bekämpningsmedel och nervgaser.

Lär dig mer om hur neurotransmittorer skickar, förstärker och modulerar signaler över olika delar av kroppen, liksom hur brister i dessa kemiska budbärare är associerade med vissa sjukdomar.

källor:

Purves, D., Augustine, GJ, & Fitzpatrick, D., et al., Eds. Neurovetenskap . Femte upplagan. Sunderland, MA: Sinauer Associates. 2012.

Siegal A. & Sapru HN. Viktig neurovetenskap. Tredje upplagan. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 2014.

Thompson, RF Hjärnan: En Neurovetenskap Primer . New York: Worth Publishers. 2000.