Emotion-Focused Coping Techniques för Stress Relief

Stresshanteringstekniker kan falla i två kategorier: problemfokuserad hantering och känslomässig hantering. I grund och botten syftar problemfokuserade (eller lösningsfokuserade ) copingstrategier till att eliminera källa till stress eller arbeta med stressorerna själva, medan känslighetsfokuserade hanteringstekniker hjälper dig att bli mindre känslomässigt reaktiv mot de stressorer du möter eller förändrar vägen du upplever dessa situationer så att de påverkar dig annorlunda.

Många tycker framför allt om lösningsfokuserade hanteringsstrategier som det bästa sättet att hantera stress, eftersom att skära ut de saker som tycks orsaka stress betyder att vi inte behöver lära oss att förändra våra svar på stressorer - det kommer att bli ingen kvar i våra liv! Det är emellertid inte helt möjligt att skära all stress ut ur våra liv - vissa faktorer i våra jobb, våra relationer eller vår livsstil är helt enkelt benägna att skapa utmaningar. Faktum är att det inte skulle vara helt friskt att eliminera alla stressorer, även om vi kunde en viss mängd stress anses vara hälsosam. ( Läs mer om eustress , den "friska" typen av stress.)

Det här är en del av varför känslighetsfokuserad hantering kan vara ganska värdefullt. Att ändra hur vi upplever potentiella stressorer i våra liv kan minska deras negativa inverkan. Med emotionsfokuserad hantering behöver vi inte vänta på att våra liv förändras, eller vi arbetar med att förändra det oundvikliga. Vi kan helt enkelt hitta sätt att acceptera det vi möter just nu och låt oss inte störa oss.

Detta kan skära ner på kronisk stress , eftersom det ger kroppen en chans att återhämta sig från vad som annars skulle vara för höga stressnivåer.

En annan fördel med känslomässig hantering är att det låter oss tänka tydligare och få tillgång till lösningar som kanske inte är tillgängliga om vi känner oss överväldigade. Eftersom stressade människor inte alltid gör de mest effektiva besluten, kan känslighetsfokuserad hantering vara en strategi för att komma in i en bättre ram för att arbeta med problemfokuserade tekniker.

På så sätt kan känslomässigt hantering hjälpa till med både känslor och lösningar. Och de två typerna av hanteringsstrategier fungerar bra tillsammans på detta sätt.

Även om problemfokuserade strategier måste passa bra med de specifika stressorer de adresserar, känner sig emotionsfokuserade hanteringstekniker bra med de flesta stressorer och behöver bara passa de individuella behoven hos den person som använder dem. Att hitta de rätta känslighetsfokuserade copingstrategierna för din livsstil och personlighet kan ge dig ett viktigt verktyg för övergripande stressavlastning och kan göra det möjligt för dig att uppnå större fysisk och emotionell hälsa. Följande tekniker fungerar bra för stress av alla slag:

Meditation

Meditation kan hjälpa dig att skilja dig från dina tankar när du reagerar på stress, så du kan stå tillbaka och välja ett svar istället för att reagera ur panik eller rädsla. Meditation tillåter dig också att slappna av i din kropp, vilket kan vända ditt stressrespons också. De som utövar meditation på ett kontinuerligt sätt tenderar att vara mindre reaktiva på stress också, så meditation är väl värt den ansträngning som krävs för att träna.

journalföring

Med journaler kan du hantera känslor på flera sätt. Det kan ge ett känslomässigt utlopp för stressiga känslor; Det kan göra det möjligt för dig att brainstorma lösningar på problem du möter. Det kan hjälpa dig att odla mer positiva känslor, vilket kan hjälpa dig att känna mindre stressad.

Journaling ger också andra fördelar för wellness och stresshantering , vilket gör det till en bra känslighetsfokuserad hanteringsteknik.

Omformulera

Kognitiv reframing gör att du kan ändra hur du ser ett problem, vilket faktiskt kan göra skillnaden mellan huruvida du känner dig stressad eller inte. Reframing tekniker handlar inte om att "lura dig själv för att vara stressad" eller låtsas att dina stressorer inte existerar; reframing handlar mer om att se lösningar, fördelar och nya perspektiv.

Kognitiva snedvridningar

Vi känner igen hur vårt sinne naturligt kan förändra det vi ser, vad vi berättar om vad vi upplever och hur vi kan medvetet bidra till våra egna problem kan låta oss ändra dessa mönster.

Bli medveten om gemensamma kognitiva snedvridningar, och du kommer att kunna fånga dig själv när du gör det och kommer att kunna känna igen och förstå när andra kan göra det också.

Positivt tänkande

Att vara en optimist innebär specifika sätt att uppfatta problem - sätt som maximerar din makt i en situation och håller dig i kontakt med dina alternativ. Båda dessa saker kan minska din erfarenhet av stress och hjälpa dig att känna sig bemyndigad i situationer som annars skulle kunna överväldiga dig.