Grunderna för mänskliga faktorer psykologi

Maximera mänskliga förmågor

Mänskliga faktorer psykologi fokuserar på att skapa och förbättra produkter, utrustning, maskiner och miljöer för att komplettera mänskliga möjligheter och maximera prestanda och säkerhet. Ta en närmare titt på detta snabbt växande delfält för att lära sig mer om vilka mänskliga faktorer psykologi är och vad psykologer som arbetar på detta område gör.

Översikt

Mänskliga faktorer är ett tvärvetenskapligt område av psykologi som fokuserar på en rad olika ämnen, inklusive ergonomi, arbetsplatsskydd, mänskliga fel, produktdesign, mänsklig kapacitet och interaktion mellan människor och datorer.

Faktum är att begreppen mänskliga faktorer och ergonomi ofta används synonymt, med mänskliga faktorer som vanligtvis används i USA och ergonomi i Europa.

Mänskliga faktorer arbetar med att tillämpa principer för psykologi för att designa produkter och skapa arbetsmiljöer som ökar produktiviteten samtidigt som säkerhetsproblem minimeras. Denna disciplin skiljer sig mycket från områden som klinisk psykologi eller rådgivande psykologi och det fokuserar inte på att förstå individer eller på psykiska problem. I stället ägnas mänskliga faktorer till att förstå hur människor interagerar med sina miljöer och produkter och objekt i dessa miljöer.

Fältet för mänskliga faktorer började formellt under andra världskriget när en rad experter arbetade tillsammans för att förbättra flygplanens säkerhet. Sedan den tiden har mänskliga faktorer psykologi fortsatt att växa och idag spelar en betydande roll inom många andra områden, bland annat databehandling, tillverkning, produktdesign, teknik, militär och statlig industri.

Vad gör mänskliga faktorer psykologiska olika?

Mänskliga faktorer psykologi tillämpas mycket, med de flesta anställda inom detta område arbetar direkt i fältet. Psykologer som arbetar i mänskliga faktorer spenderar mycket av sin tid att utföra forskning och använder vad de vet om mänskligt beteende, uppfattning , uppmärksamhet och kognition för att skapa mer användbara produkter och arbetsmiljöer.

Mänskliga faktorer psykologer bedriver ofta forskning om specifika ämnen för att lösa verkliga problem som påverkar mänskliga prestationer. Exempelvis kan en psykolog med mänskliga faktorer göra forskning på en viss produkt som används på en arbetsplats, till exempel ett skärmgränssnitt som används av arbetstagare vid en elektrisk anläggning. Efter att ha forskat om hur anställda interagerar och använder gränssnittet, kan psykologen sedan omorganisera produkten så att den blir enklare, säkrare och mer exakt att använda.

Mänskliga faktorer psykologer kan också hjälpa till med att utforma program och produkter som används av vårdpersonal. Genom att förstå hur människor interagerar med dessa saker kan psykologer hjälpa till att minimera potentiellt farliga fel i vårdinrättningarna.

Att skapa utbildningsprogram, öka produktiviteten och prestanda i människa, utforma mer pålitliga produkter, skapa ergonomiska arbetsstationer för att minska arbetstagarnas utmattning och skada, och undersöka sätt att minska mänskliga fel är bara några av de uppgifter som mänskliga faktorer psykologer kan vara involverade i regelbundet grund.

inriktningar

Människofaktorer psykologer kan välja att specialisera sig inom ett visst område. Några av specialområdena inom detta område är:

Arbetsmiljö

Eftersom mänskliga faktorer kan psykologi tillämpas på nästan alla situationer som involverar människor som arbetar med miljöer, produkter och maskiner, är yrkesverksamma inom området ofta anställda i ett brett spektrum av inställningar. De kan arbeta för myndigheter att utvärdera och designa försvarsprodukter och verktyg, eller de kan arbeta för privata företag att designa datorer och programvara. Några av de företag och organisationer som kan anställa en psykolog för mänskliga faktorer inkluderar:

Vem ska studera Human Factors Psychology?

Det finns många bra skäl att studera mänskliga faktorer psykologi.

Mänskliga faktorer Psykologi är ett tvärvetenskapligt fält som ofta arbetar med människor inom andra områden, inklusive teknik, medicin och datavetenskap. Tänk på några av följande fördelar med att arbeta inom detta område innan du bestämmer om det är rätt för dig:

Mänskliga faktorer som psykologer hjälper andra av:

Mänskliga faktorer psykologer uttrycker kreativitet genom:

Viktiga ämnen i Human Factors Psychology

Mänskliga faktorer Psykologi är ett växande område som ger en stor möjlighet till dem som är intresserade av ämnen som ergonomi, design och interaktion mellan människor och datorer. En undersökning av Human Factors and Ergonomics Society föreslog att startlönen inom området varierar mellan $ 48.000 och $ 75.000 per år. Professionella med doktorsexamen anställd inom den privata sektorn var bland de högsta tjänstemännen och gjorde i genomsnitt nästan 180 000 dollar per år.