NIAAA-fondernas forskning inom alkohol och alkohol

Forskning letar efter olika sätt att behandla alkoholförlopp

Med stöd av NIAAA studerar forskare vid medicinska centra och universitet över hela landet alkoholism. Målet med denna forskning är att utveckla effektivare sätt att behandla och förebygga alkoholproblem.

Idag finansierar NIAAA cirka 90 procent av all alkoholforskning i USA. Några av de mer spännande utredningarna är:

Förhindra alkoholproblem

Förutom dessa ansträngningar sponsrar NIAAA lovande forskning på andra viktiga områden, som fosteralkohols syndrom, alkoholens effekter på hjärnan och andra organ, aspekter av drinkers miljöer som kan bidra till alkoholmissbruk och alkoholism , strategier för att minska alkohol- relaterade problem och nya behandlingstekniker.

Tillsammans kommer dessa undersökningar att bidra till att förebygga alkoholproblem. identifiera alkoholmissbruk och alkoholism i tidigare skeden; och tillhandahålla nya, effektivare behandlingsmetoder för individer och familjer.

NIAAA Research Advances

Sedan 1970 har NIAAA varit ledande federal myndighet med ansvar för vetenskaplig forskning om alkohol och dess effekter. Några av byråns viktigaste bidrag är: