Retrospektiv forskning och dess användning i BPD

Ett sätt att få vetenskapliga uppgifter om medicinska tillstånd som gränsöverskridande personlighetsstörning är genom retrospektiv forskning - när forskare ser bakåt för att bilda en slutsats.

Låt oss få en bättre förståelse av retrospektiv forskning genom två exempel på retrospektivstudier i personlighetsstörningar.

Vad är retrospektiv forskning?

Retrospektiv forskning är en metod där faktorer som är relaterade till utvecklingen av ett visst utfall - som en sjukdom eller oordning - studeras efter det att utfallet redan har inträffat.

Detta innebär att data studeras efter det att den samlats in av en annan anledning än för forskning. Dessa data kan innehålla en hel mängd källor, inklusive:

Data kan också analyseras från en persons minne eller återkallande av tidigare händelser - som minnen av trauma eller missbruk under barndomen .

Exempel på retrospektiv forskning i gränsöverskridande personlighetsstörning

Ett exempel på retrospektiv forskning inom gränspersonalstörning (BPD) är en studie 2007 i CNS Spectrums. I denna studie granskades diagrammen av 13 kvinnor med borderline personlighetsstörning behandlad med en anti-anfallsmedicin som heter Lamictal (lamotrigin) från år 2003-2004. Dessa patienter drabbades alla av affektiv instabilitet - eller intensiva humörskift - på grund av deras BPD. Granskningen av diagrammen visade att för de flesta kvinnor var lamotrigin effektiv vid behandling av humörskift.

Ett annat exempel är en äldre studie i American Journal of Psychiatry, som intervjuade både personer med och utan personlighetsstörning i gränsen om större barndomsskada. Över 80 procent av personerna med borderline-personlighet tillhandahöll en historia av barndomsskada, inklusive fysiskt missbruk, sexuella övergrepp och våld i hemmet.

Detta var betydligt mer än människor utan personlighetsstörning i gränsen - vilket tyder på att barndomsskada är en potentiell utlösare för utvecklingen av BPD.

nackdelar

En nackdel med denna metod - mestadels om datakällan är en persons minne - är något som kallas återkallningsförskjutning. Det vill säga, den information som återkallas av deltagarna kan vara fördjupad av deras nuvarande tillstånd. I ovanstående exempel kan det vara att deltagare med BPD, som upplever mycket intensiva känslor, är mer benägna att tolka tidigare händelser som traumatiska än personer utan BPD.

Dessutom är dina forskningsuppgifter beroende av andras noter eller datainsamling - som kan vara ofullständig, spridd och inte alltid innehålla den information som forskaren behöver.

Urvalsförspänning kan vara en annan nackdel med retrospektiva studier. Urvalsförspänning innebär att studiepopulationen redan har valts och inte är randomiserad i en retrospektiv studie. Till exempel, i ovanstående studie i CNS Spectrums , fanns det ingen randomisering av vilka kvinnor med BPD fick Lamictal (lamotrigin) och vilka kvinnor inte. Dessa förspänningar kan minska validiteten eller noggrannheten i studiens slutsats.

Vad betyder detta för mig?

Retrospektiv forskning kan ge viktig information om olika hälsoförhållanden.

Med detta sagt kan de vara mer benägna att vissa fördomar eller begränsningar som måste beaktas vid tolkning av fynd. Om du är fascinerad av en viss retrospektiv studie, tala med din läkare för att se hur det gäller din hälso-och sjukvård.

källor:

Herman JL, Perry JC & van der Kolk BA. Barndomsskada i gränsvärds personlighetsstörning. Am J Psykiatri . 1989 apr; 146 (4): 490-5.

Pannucci CJ & Wilkins EG. Identifiera och undvika bias i forskning. Plast Reconstr Surg . 2010 aug; 126 (2): 619-25.

Weinstein W & Jamison KL. Retrospektiv fallstudie av lamotriginanvändning för effektiv instabilitet av personlighetsstörning vid gränsen. CNS Spect . 2007 Mar, 12 (3): 207-10.