Vem kan ge psykoterapi?

Olika mentala sjukvårdspersonal kan leverera olika tjänster

När du hör termen psykoterapeut kan du omedelbart tänka på en psykolog. Det finns dock faktiskt ett antal olika personer som kan tillhandahålla psykoterapi till kunder som lider av psykisk sjukdom och psykisk nöd . Medan varje av dessa yrken handlar först med psykoterapi, använder de ofta olika tekniker och metoder.

Varje yrke har också sina egna unika utbildnings- och utbildningskrav.

Professionella som tillhandahåller psykoterapi och andra psykiatriska tjänster håller ofta ett antal olika titlar, referenser eller licenser. Jobbtitel som "psykolog" och "psykiater" kräver att individen uppfyller specifika statliga och nationella krav.

Reglering av titlar som "psykoterapeut" och "terapeut" varierar från stat till stat. Till exempel i staten Oregon är användningen av titeln "psykoterapeut" begränsad till personer som är licensierade av Oregon Board of Psychological Examiners.

Om du är intresserad av att arbeta med psykisk hälsa eller om du söker en terapeut för behandling, är det viktigt att förstå legitimation, licensieringskrav och certifieringar av terapistillhandahållare.

När du söker behandling för en psykisk sjukdom eller störning, överväga dina behov. Din primärvårdspersonal kan hjälpa dig att bestämma vilken typ av mentalvårdspersonal du behöver och kan ge dig en remiss.

Källa:

Mental hälsa Amerika. Typer av mentalvårdspersonal. 2015.