Biografi av Karen Horney

Hennes tillvägagångssätt till psykologi och varför hon inte var enig med Freud

Karen Horney (pronouned horneye) var en neo-freudian psykolog känd för sin teori om neurotiska behov, hennes forskning om kvinnlig psykologi, och hennes kritik av Freuds betoning på begreppet penis avund . Förutom detta gjorde hon viktiga bidrag till områdena självpsykologi och hennes betoning på den roll som självanalys och självhjälp spelar i mental hälsa.

Livet är fortfarande en mycket effektiv terapeut. - Karen Horney

Karen Horney är bäst känd för

Ett kort tidslinje av hennes liv

Tidigt liv

Karen Horney behandlade depression tidigt i livet. Hon beskrev sin far som en sträng disciplinär och var mycket nära sin äldre bror, Berndt. När han distanserade sig från henne blev Horney deprimerad, ett problem som hon skulle ta itu med hela sitt liv.

Horney ägnade sig åt skolan och trodde att "Om jag inte kunde vara snygg, bestämde jag mig för att jag skulle vara smart."

Hon började läkarskola 1906 och gift sig med en jurist som heter Oskar Horney år 1909.

Döden av hennes mamma och sedan bror 1911 och 1923 var extremt svårt för Horney. År 1926 lämnade Horney sin man och flyttade 1930 till USA med sina tre döttrar, Brigitte, Marianne och Renate. Det var här som hon blev vän med andra framstående intellektuella och utvecklade hennes teorier om psykologi.

Hennes karriär, teorier och kritik av Freud

Karen Horney utvecklade en teori om neuros som fortfarande är framträdande idag. Till skillnad från tidigare teoretiker såg Horney dessa neuroser som en slags hanteringsmekanism som är en stor del av det normala livet. Hon identifierade tio neuroser, inklusive behovet av makt, behovet av kärlek, behovet av social prestige och behovet av självständighet.

Hon definierade neuros som den "psykiska störningen som orsakas av rädsla och försvar mot dessa rädslor, och genom försök att hitta kompromisslösningar för motstridiga tendenser". Hon trodde också att för att förstå dessa neuroser var det viktigt att titta på kulturen där en person bodde. Där Freud hade föreslagit att många neuroser hade en biologisk bas, trodde Horney att kulturella attityder spelade en roll för att bestämma dessa neurotiska känslor.

Medan Horney följde mycket av Sigmund Freuds teori, instämde hon med hans åsikter om kvinnlig psykologi. Hon avvisade sitt koncept av penis avund och förklarade att det var både felaktigt och avskräckande för kvinnor. Horney föreslog istället begreppet livmoder misundelse där män upplever känslor av underlägsenhet eftersom de inte kan föda barn.

"Är inte den enorma styrkan hos impulsmännen till kreativt arbete i alla fält exakt på grund av deras känsla av att spela en relativt liten del i skapandet av levande varelser, vilket ständigt innebär att de överkompenseras i prestation?" Horney föreslog.

Viktiga bidrag till psykologi

Karen Horney gjorde betydande bidrag till humanism, självpsykologi, psykoanalys och feminin psykologi. Hennes avvisning av Freuds teorier om kvinnor gav mer intresse för kvinnans psykologi. Horney trodde också att människor kunde agera som egna terapeuter och betonade den personliga roll varje person har i sin egen mentala hälsa och uppmuntrar till självanalys och självhjälp.

Horney var en psykolog under en tid då kvinnors bidrag ofta ignorerades och ignorerades. Trots de många hinder som hon möttes som en kvinna på ett fält dominerade av män blev hon en framträdande tänkare som gjorde viktiga bidrag till vår förståelse för mänsklig psykologi.

Utvalda verk av Karen Horney

Biografier av Karen Horney

Vidare läsning

källor:

Boeree, CG Karen Horney: 1885-1952. Personlighetsteorier; 1997.

Gilman, SL Karen Horney, MD, 1885-1952. Den amerikanska Journal of Psychiatry. 2001; 158: 1205-1205.

Quinn, S. Ett eget sinne: Karen Horneys liv. New York: toppmötet böcker; 1987.