False Consensus Effect och hur vi tänker på andra

Varför antar vi andra tycker samma sätt som vi gör

Tendensen att överskatta hur mycket andra människor är överens med oss ​​är kända bland sociala psykologer som den falska konsensus-effekten. Denna typ av kognitiv förspänning leder människor att tro att deras egna värderingar och idéer är "normala" och att majoriteten av människor delar samma åsikter.

Låt oss säga att Jims Facebook-nyhetsflöde är fullt av historier som förespråkar en viss politisk ställning.

Även om det här fodret är kuratiserat av Jim för att inkludera människor som han känner till och påverkas av en algoritm baserad på Jims beteende, kan han överskatta hur många människor som är överens med denna position.

Varför händer den falska konsensus-effekten?

En av de möjliga orsakerna till den falska konsensus-effekten innefattar vad som är känt som tillgängligheten heuristisk . När vi försöker uppskatta hur vanligt eller sannolikt något är, tenderar vi att titta på de exempel som är mest uppenbara.

Om du försöker bestämma om andra delar din uppfattning, kommer du troligen att tänka på personer som mest liknar dig, som din familj och vänner, och det är mycket troligt att de delar många saker som är gemensamma med dig.

Forskare har föreslagit att det finns tre huvudorsaker för att falsk konsensus uppstår:

  1. Vår familj och vänner är mer benägna att likna oss och delar många av samma övertygelser och beteenden.

  2. Att tro att andra människor tänker och agerar på samma sätt som vi gör kan vara till nytta för vårt självkänsla . För att vi ska må bra om oss själva är vi motiverade att tro att andra människor är som vi.

  1. Vi är mest kända för våra egna attityder och övertygelser. Eftersom dessa idéer alltid ligger i framkant av våra sinnen, är vi mer benägna att märka när andra delar samma attityder.

Faktorer som påverkar denna effekt

Den falska konsensuseffekten tenderar att vara starkare i vissa situationer. Om vi ​​anser något som är väldigt viktigt eller känner oss trygga i vår synvinkel tenderar graden av falsk konsensus att vara starkare; det vill säga vi antar att fler människor är överens med oss.

Om du är mycket bekymrad över miljön, kommer du förmodligen att troligen överskatta antalet personer som också är mycket oroliga för miljöfrågor.

Effekten är också starkare i fall där vi är mycket säkra på att våra övertygelser, åsikter eller idéer är de rätta. Om du är helt 100 procent övertygad om att en viss lag kan minska brottsligheten i ditt samhälle, är det mer troligt att du tror att majoriteten av de andra väljarna i din stad också kommer att stödja lagenas passage.

Slutligen är vi mer benägna att uppleva den falska konsensuseffekten i situationer där situativa faktorer spelar en viktig roll. Tänk dig att du går för att se en film, men du tycker att filmen är hemsk eftersom de speciella effekterna är så dåliga. Eftersom du antar att alla andra som tittar på filmen delar samma upplevelse och bildar samma åsikter, kanske du misstänker att alla andra tittare också delar din tro på att filmen är hemskt.

Forskning

Den falska konsensus-effekten namngavs och beskrivs först i slutet av 1970-talet av forskare Lee Ross och hans kollegor.

I ett experiment hade forskarna studerande läst om en situation där konflikten uppstår, samt två olika sätt att reagera på konflikten.

Deltagarna blev sedan ombedda att säga vilka av de två alternativ som de skulle välja, gissa vilket alternativ andra skulle förmodligen välja och beskriva vilken typ av personer som skulle välja vart och ett av de två alternativen.

Forskarna upptäckte att oavsett vilken av de alternativ som deltagarna valde, hade de också en tendens att tro att majoriteten skulle också välja det alternativet. Forskarna fann också att folk tenderade att ge mer extrema beskrivningar av egenskaperna hos personer som skulle välja alternativa alternativ.

källor:

> Pennington, DC (2000). Social kognition. London : Routledge.

> Taylor, J. "Kognitiva biaser vs. Common Sense." Psykologi Idag juli 2011