Vad exakt är självförtroende?

Tecken på hälsosamt och lågt självkänsla

Vi vet alla att självkänsla ibland kallas självvärt eller självrespekt, kan vara en viktig del av framgången. För lite självkänsla kan låta människor känna sig besegrade eller deprimerade. Det kan också leda människor att göra dåliga val, falla i destruktiva relationer, eller misslyckas med att leva upp till sin fulla potential. För mycket självkänsla, som uppvisat i narcissistisk personlighetsstörning , kan säkert vara avskräckande för andra och kan till och med skada personliga relationer.

Självkänslighetsnivåer i extremt höga och låga ändar av spektret kan vara skadliga, så idealiskt är det bäst att träffa någonstans i mitten. En realistisk men positiv syn på dig själv anses allmänt vara ideal. Men vad exakt är självkänsla? Var kommer det ifrån och vilket inflytande har det verkligen på våra liv?

Vad är självförtroende?

I psykologi används termen självkänsla för att beskriva en persons övergripande känsla av självvärde eller personligt värde. Med andra ord, hur mycket uppskattar du och gillar dig själv.

Varför självförtroende är viktigt

Självkänsla kan spela en viktig roll i din motivation och framgång genom hela ditt liv. Lågt självkänsla kan hålla dig tillbaka från att lyckas i skolan eller jobbet, för att du inte tror dig att kunna lyckas.

Däremot kan ha ett hälsosamt självförtroende hjälpa dig att uppnå eftersom du navigerar i livet med en positiv, assertiv attityd och tror att du kan uppnå dina mål.

Självförtroende teorier

Behovet av självkänsla spelar en viktig roll i psykologen Abraham Maslows behovshierarki , som avbildar självkänsla som en av de grundläggande mänskliga motivationerna.

Maslow föreslog att människor behöver både respekt från andra människor och inre självrespekt. Båda dessa behov måste uppfyllas för att en individ ska kunna växa som en person och uppnå självaktualisering .

Det är viktigt att notera att självkänsla är ett koncept som skiljer sig från självverkan , vilket innebär hur bra du tror att du kommer att hantera framtida handlingar, prestanda eller förmågor.

Faktorer som kan påverka självförtroende

Som du kan tänka dig finns det olika faktorer som kan påverka självkänslan. Genetiska faktorer som hjälper till att forma den övergripande personligheten kan spela en roll, men det är ofta våra erfarenheter som ligger till grund för det övergripande självförtroendet. De som konsekvent får alltför kritiska eller negativa bedömningar från vårdgivare, familjemedlemmar och vänner, till exempel, kommer sannolikt att uppleva problem med låg självkänsla.

Dessutom kan ditt inre tänkande, ålder, eventuella sjukdomar, funktionshinder eller fysiska begränsningar och ditt jobb kunna påverka ditt självkänsla.

Tecken på hälsosamt självförtroende

Du har nog en bra känsla för vem du är om du uppvisar följande tecken:

Tecken på låg självförtroende

Du kan behöva arbeta med hur du uppfattar dig själv om du uppvisar några av dessa tecken på dåligt självförtroende:

> Källor:

> Maslow, AH. Motivation och personlighet. Tredje ed. New York: Harper & Row; 1987.

> Mayo Clinic. Självkänslighetskontroll: För låg eller bara rätt? 12 juli 2017.