Tvärsnittsforskningsmetod: Hur fungerar det?

Fördelar och utmaningar

En tvärsnittsstudie innebär att man tittar på personer som skiljer sig åt en viktig egenskap vid en viss tidpunkt. Uppgifterna samlas samtidigt från personer som liknar andra egenskaper men skiljer sig från en viktig faktor såsom ålder, inkomstnivå eller geografisk plats. Deltagare delas vanligtvis i grupper som kallas kohorter .

Forskare kan till exempel skapa kohorter av deltagare som är på 20-, 30- och 40-talet.

Hur och när tvärsektionsstudier används

Denna typ av studie använder olika grupper av människor som skiljer sig åt i variabeln av intresse men som delar andra egenskaper som socioekonomisk status, utbildningsbakgrund och etnicitet. Tvärsnittsstudier används ofta i utvecklingspsykologi , men denna metod används också på många andra områden, inklusive samhällsvetenskap och utbildning.

Forskare som studerar utvecklingspsykologi kan till exempel välja grupper av personer som är anmärkningsvärt lika på de flesta områden men skiljer sig endast i åldern. Genom att göra detta kan eventuella skillnader mellan grupper förmodligen hänföras till åldersskillnader snarare än till andra variabler.

Tvärsnittsstudier är observatoriska och är kända som beskrivande forskning, inte orsakssamband eller relationell, vilket innebär att du inte kan använda dem för att bestämma orsaken till något, till exempel en sjukdom.

Forskare registrerar informationen som finns i en befolkning, men de manipulerar inte variabler.

Denna typ av forskning kan användas för att beskriva egenskaper som existerar i ett samhälle, men att inte bestämma orsakssamband mellan olika variabler. Denna metod används ofta för att göra inferenser om möjliga relationer eller för att samla preliminära data för att stödja ytterligare forskning och experiment.

Definiera egenskaper hos tvärsektionsstudier

Några av de viktigaste egenskaperna hos en tvärsnittsstudie är:

Tänk på en tvärsnittsstudie som en ögonblicksbild av en viss grupp människor vid en given tidpunkt. Till skillnad från longitudinella studier som tittar på en grupp människor under en längre tid används tvärsnittsstudier för att beskriva vad som händer i nuet.

Denna typ av forskning används ofta för att bestämma de rådande egenskaperna hos en befolkning vid en viss tidpunkt. Till exempel kan en tvärsnittsstudie användas för att bestämma om exponering för specifika riskfaktorer kan korrelera med specifika resultat.

En forskare kan samla in tvärsnittsdata om tidigare rökvanor och nuvarande diagnoser av lungcancer. Medan denna typ av studie inte kan visa orsak och effekt, kan det ge en snabb titt på korrelationer som kan existera vid en viss punkt.

Fördelar med tvärsektionsstudier

Några av fördelarna med tvärsnittsstudier är:

Utmaningar av tvärsektionsstudier

Några av de potentiella utmaningarna i tvärsnittsstudier är:

Tvärsnittet mot longitudinella studier

Denna typ av forskning skiljer sig från longitudinella studier eftersom tvärsnittsstudier är utformade för att se på en variabel vid en viss tidpunkt. Longitudinella studier innebär att flera åtgärder vidtas under en längre tid.

Som du kanske tror kan longitudinella studier tendera att kräva fler resurser och är ofta dyrare än tvärsnittsresurser. De är också mer benägna att bli influerade av det som kallas selektiv avgång , vilket innebär att vissa individer är mer benägna att släppa ut en studie än andra, vilket kan påverka studiens giltighet.

En av fördelarna med tvärsnittsstudier är att eftersom data samlas in på en gång är det mindre troligt att deltagarna kommer att avsluta studien innan uppgifterna samlas in fullt ut.

> Källor