Vad är bandwagon-effekten?

Förstå varför människor följer trender

Bandwagon-effekten hänvisar till tendensen människor måste anta ett visst beteende, stil eller attityd helt enkelt för att alla andra gör det. Ju fler människor som antar en viss trend, desto mer sannolikt blir det att andra människor också hoppar på bandwagon.

Bandwagon-effekten är en del av en större grupp av kognitiva förspänningar eller fel i tänkande som påverkar domar och beslut som människor gör.

Kognitiva förspänningar är ofta utformade för att hjälpa människor att tänka och motivera snabbare, men de introducerar ofta felberäkningar och misstag.

exempel

Influensiva faktorer

Så, varför exakt förekommer bandwagon-effekten?

Individer påverkas starkt av trycket och normerna som utövas av grupper. När det verkar som majoriteten av gruppen gör en viss sak, blir det inte allting svårare. Detta tryck kan påverka många olika aspekter av beteende, från vad människor bär på vem de röstar för i politiska raser.

Några av de faktorer som kan påverka bandwagon-effekten är:

Grupptänkande

Bandwagon-effekten är i huvudsak en typ av grupptänk . När fler människor antar en viss fluga eller trend, desto sannolikt blir det att andra människor också kommer att "hoppa på bandwagonen." När det verkar som alla gör något, finns det ett enormt tryck att anpassa sig , vilket är kanske varför bandwagonbeteenden tenderar att bilda sig så lätt.

En önskan att vara rätt

Folk vill ha rätt. De vill vara med i den vinnande sidan. En del av anledningen till att människor överensstämmer är att de tittar på andra personer i sin sociala grupp för information om vad som är rätt eller acceptabelt. Om det verkar som att alla andra gör någonting, så är folk kvar med intrycket att det är rätt sak att göra.

Ett måste ingå

Rädsla för utslagning spelar också en roll i bandwagon-effekten. Människor vill i allmänhet inte vara det märkliga ut, så att följa med vad resten av gruppen gör är ett sätt att säkerställa integration och social acceptans. Behovet av att höra trycker människor för att anta normer och attityder hos majoriteten för att få godkännande och godkännande från gruppen.

Medan bandwagon-effekten kan vara mycket kraftfull och leder till en klar formation av trender, tenderar dessa beteenden också att vara något bräckliga.

Folk hoppar snabbt på bandwagon, men de hoppar också av det lika snabbt. Det här är kanske varför trender tenderar att vara så flyktiga.

Negativa och farliga effekter

Effekterna av dessa bandvagnstrender är ofta relativt ofarliga, till exempel i mode, musik eller popkultur. Ibland kan de vara farligare. När vissa idéer börjar ta tag i, som speciella attityder mot hälsoproblem, kan bandwagon-övertygelser få allvarliga och skadliga konsekvenser.

Några negativa eller till och med farliga exempel på bandwagon-effekten:

Ett ord från

Medan bandwagon-effekten kan få farliga konsekvenser kan det också leda till att hälsosamma beteenden antas. Om det verkar som om majoriteten av människor avvisar ohälsosamma beteenden (som att röka) och tar emot hälsosamma val (som att träna och träna), kan folk då bli mer benägna att undvika riskfyllda val och engagera sig i friska handlingar.

> Källor

> Kiss, A & Simonovits, G. Identifiera bandwagon-effekten i tvåomgångar. Offentligt val. 2014; 160 (3-4): 327-344.