Hur kognitiva biaser påverkar hur du tänker och verkar

Innate mentala genvägar i informationsbehandling och tolkning

En kognitiv bias är ett systematiskt fel i tänkande som påverkar de beslut och domar som människor gör. Några av dessa förspänningar är relaterade till minnet. Det sätt på vilket du kommer ihåg en händelse kan vara partisk av ett antal anledningar och det kan i sin tur leda till fördjupat tänkande och beslutsfattande. Andra kognitiva förspänningar kan vara relaterade till problem med uppmärksamhet.

Eftersom uppmärksamhet är en begränsad resurs måste människor vara selektiva om vad de uppmärksammar i världen runt dem. På grund av detta kan subtila fördomar krypa in och påverka hur du ser och tänker på världen.

Hur fungerar kognitiva biaser?

En kognitiv bias är en typ av fel i tänkande som uppstår när människor bearbetar och tolkar information i världen runt dem. Den mänskliga hjärnan är kraftfull men begränsad. Kognitiva fördomar är ofta ett resultat av hjärnans försök att förenkla informationsbehandling. De är tumregler som hjälper dig att skapa mening i världen och nå beslut med relativ hastighet.

När du gör bedömningar och beslut om världen runt dig tycker du att du är objektiv, logisk och kan ta in och utvärdera all information som är tillgänglig för dig. Tyvärr försvårar dessa fördomar ibland oss, vilket leder till dåliga beslut och dåliga bedömningar.

Vad orsakar kognitiva fördomar?

Om du var tvungen att tänka på alla möjliga alternativ när du fattar ett beslut, skulle det troligtvis ta mycket tid att göra det enklaste valet. Blivit av världens rena komplexitet runt om dig och mängden information i miljön är det nödvändigt att ibland förlita sig på några mentala genvägar som gör att du kan agera snabbt.

Kognitiva fördomar kan orsakas av ett antal olika saker, men det är dessa mentala genvägar, som kallas heuristics , som ofta spelar en viktig roll. Medan de ofta kan vara överraskande noggranna kan de också leda till fel i tanken. Socialt tryck, individuella motivationer, känslor och gränser för sinnets förmåga att bearbeta information kan också bidra till dessa fördomar.

Dessa fördomar är dock inte nödvändigtvis alla dåliga. Psykologer tror att många av dessa fördomar tjänar ett adaptivt syfte - de tillåter oss att snabbt fatta beslut. Detta kan vara avgörande om vi står inför en farlig eller hotande situation. Om du går ner i en mörk gränd och upptäcker en mörk skugga som verkar följa med dig, kan en kognitiv bias leda till att du antar att det är en mugger och att du måste lämna gatan så fort som möjligt. Den mörka skuggan kan helt enkelt ha orsakats av en flagga som vinkar i vinden, men beroende av mentala genvägar kan du ofta ta dig ur vägen för fara i situationer där beslut måste fattas snabbt.

Några typer av kognitiva biaser

Läs mer om några av de vanligaste typerna av kognitiva fördomar som kan snedvrida ditt tänkande .

Kognitiva Bias vs Logical Fallacy

Människor förvirrar ibland kognitiva fördomar med logiska felaktigheter, men de två är inte samma. En logisk felaktighet härrör från ett fel i ett logiskt argument, medan en kognitiv bias är förankrad i tankebearbetningsfel som ofta uppstår genom problem med minne , uppmärksamhet, tillskrivning och andra psykiska misstag.