Vad du borde veta om din förklarande stil

Stress och din förklarande stil

Din förklarande stil påverkar ditt liv på sätt som du kanske inte inser. Det kan minimera ditt stressrespons eller förvärra det. Det kan hålla dig trygg i socialt farliga situationer, eller hotad i relativt säkra. Det kan bidra till din motivation eller låta dig känna dig mer utsatt än alla.

Vad du kanske undrar är en förklarande stil?

Denna term refererar till hur människor förklarar händelserna i deras liv. När något händer i våra liv, är vår förklarande stil en del av hur vi bearbetar det, den mening vi lägger på det och hur vi bedömer det som ett hot eller en utmaning i våra liv. Det är en del självpresentation , en del självuppfattning, och det påverkar dina stressnivåer på flera sätt.

Aspekter av din förklarande stil

När vi undersöker hur din förklarande påverkar dina stressnivåer, hjälper det att veta vad en förklarande stil omfattar. Det finns tre aspekter på hur människor kan förklara en situation som kan luta sig mot optimism eller pessimism:

Förklarande stil och dina stressnivåer

Förklarande stilar påverkar hur vi uppfattar världen, vilket kan påverka vår erfarenhet av stress samt våra reaktioner på våra stressorer. Om vi ​​har en positiv förklarande stil kan vi känna oss mindre stressade av utmanande upplevelser, eftersom en positiv förklarande stil kan minimera de upplevda svårighetsgraden av stressorer - de verkar som om de inte är så stora, kommer att vara över snart, är inte vår fel, och kommer inte nödvändigtvis att återkomma.

Negativa förklarande stilar tenderar att skapa mer stress i livet och kan göra våra stressorer känner sig mer hotande.

Som du kanske har gissat har optimister en tendens till att ha mer positiva förklarande stilar - de som minimerar stressiga situationer som instabila, lokala och externa och tar hänsyn till positiva erfarenheter som stabilare, globala och interna. Pessimister tenderar att se saker på motsatt sätt, vilket kan göra stress verkar som en större affär än vad det kan behöva vara och expanderar stressiga känslor.

Läs om positiva och negativa förklarande stilar. Läs också om fördelarna med optimism och lär dig mer om skillnaderna i förklarande stilar .

Förklarande stilar kan ändras, med uppmärksamhet och övning. Följande resurser kan leda till en förändring av förklarande stilar - från en negativ förklarande stil till en mer positiv en: