Faktorer som leder till aggression

I psykologi hänvisar termen aggression till en rad beteenden som kan leda till både fysisk och psykisk skada på dig själv, andra eller objekt i miljön. Denna typ av beteende handlar om att skada en annan person antingen fysiskt eller mentalt. Det kan vara ett tecken på en underliggande psykisk ohälsa, en substansanvändning eller en medicinsk sjukdom.

Former av aggression

Aggression kan ta olika former, inklusive:

Medan vi ofta tänker på aggression som rent fysiska former som att slå eller trycka, kan psykologisk aggression också vara mycket skadlig. Skrämmande eller verbalt berating annan person, till exempel, är exempel på verbal, mental och emotionell aggression.

Syftet med aggression

Aggression kan tjäna ett antal olika ändamål, inklusive:

Typer av aggression

Psykologer skiljer mellan två olika typer av aggression:

Faktorer som kan påverka aggression

Ett antal olika faktorer kan påverka aggressionens uttryck, inklusive:

> Källor:

> Blair RJR. Neurobiologin av impulsiv aggression. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology . 2016; 26 (1): 4-9. doi: 10,1089 / cap.2015.0088.

> Lane SD, Kjome KL, Moeller FG. Neuropsykiatri av aggression. Neurologiska kliniker . 2011; 29 (1): 49-vii. doi: 10,1016 / j.ncl.2010.10.006.