Psykologisk process av missbruk

Den överdriven aptitmodellen av missbruk utvecklades av professor Jim Orford 1985, för att utmana den rådande "sjukdomsmodellen" av missbruk. Denna modell omfattar begreppet beteendemässig beroende, med fokus på den psykologiska, snarare än de fysiologiska aspekterna på hur människor blir beroende av ämnen, såsom alkohol och heroin , och lika med aktiviteter som spel och äta .

I den här artikeln beskrivs några av huvudfunktionerna i modellen.

En process som utvecklas

Enligt modellen utvecklas beroende genom en process. Den första etappen av denna process tar upp det "aptitliga" beteendet. Det börjar vanligtvis under tonåren när de flesta börjar bli utsatta för de aktiviteter som kan bli beroendeframkallande, eller när de äter eller tränar, börjar de få mer val och autonomi än vad de spenderar sin tid på och hur mycket tid de spenderar gör det. Huruvida en ung person tar upp beteendet beror på både deras personlighet och omgivande miljö, inklusive människorna och kulturen kring dem. Som Orford beskriver det, "Upptagandet av nytt beteende förekommer inte i ett psykologiskt vakuum, men som en del av en konstellation av förändrade övertygelser, preferenser och vanor."

Som tonåringar blir vuxna, många av dem "mogna" av beroendeframkallande beteenden, men vissa gör det inte.

Humörförbättring

När människor har tagit upp eller provat beroendeframkallande beteenden upptäcker de att dessa beteenden är kraftfulla "humörmodifierare". Detta innebär att när personen engagerar sig i beroendeframkallande upplever de njutning eller eufori. Genom beroendeframkallande beteenden kan människor göra sig bättre, åtminstone under de tidiga stadierna av missbruksprocessen.

Detta kan vara i form av att minska spänningen, minska självmedvetenheten, uppfylla positiva förväntningar som de har om hur beteendet kommer att få dem att känna, öka positiva känslor och minska eller fly från negativa känslor. Stämningsförbättringsaspekterna i beteendet kan också bidra till att stärka deras självkänsla eller sociala image, och det kan hjälpa människor att klara av tidigare trauma, som fysiskt eller sexuellt övergrepp.

Sociala faktorer

Denna process för att hantera humör och känslor sker i sociala och kulturella situationer som också påverkar huruvida den enskilde personen utvecklar en missbruk. Tillgängligheten och överkomligheten av ämnen och deras användning av vänner och familj förutspår starkt huruvida människor kommer att fortsätta utveckla missbruk, även om människor som blir missbrukade fortfarande tenderar att se deras missbruk som främst ett personligt val. Det finns många studier som visar att de flesta människor överensstämmer med sociala normer och hindras i sina beroendeframkallande beteenden, och utvecklar inte mönstret för överdrivet beteende, vilket en minoritet av människor gör så mycket.

Lärda föreningar

När människor har tagit upp beteendet och upptäcker de kan använda det för att göra sig bättre, utvecklas sammanslutningar mellan beteende och sinnesstämningar och känner att personen önskar.

Dessa föreningar utvecklas längs neurologiska, hjärnvägar och blir automatiska. Cues som påminner personen om beteendet utlöser lusten och sedan letar efter beteendet.

Med tiden lär sig individen att känna sig bättre med det beroendeframkallande beteendet. Det kan inte ens vara korrekt, men människor som blir beroende berättar positiva känslor med beteendet mer och mer. Den beroende personen konstruerar en hel förklaring i deras sinne om hur beteendet får dem att må bättre. De kommer att tro att beteendet är nyckeln till att må bra, oavsett hur det faktiskt får dem att känna och de negativa följderna som följer.

Bilaga och engagemang

Med tiden blir människor som blir beroende av alltmer knutna till det beroendeframkallande beteendet och mer och mer engagerade i att engagera sig i beteendet. Denna högre bindningsnivå kan leda till nya sätt att engagera sig i beteendet för att öka effekterna, till exempel injektion av droger eller binge-ätning, vilket leder till att de vanliga begränsningarna kring det beteende som håller de flesta människor kontrolleras.

> Källor

> Orford, J. Överdriven aptit: En psykologisk syn på missbruk (andra upplagan). New York och London: Wiley. 2000.