Förstå Stigma när du har BPD

Definitionen av stigma och förutfattade tankar om psykisk sjukdom

En stigma är en förutbestämd idé eller stereotyp som får någon att devalvera eller tänka mindre av personen i fråga. Människor tenderar att avstå från individer i stigmatiserade grupper, att skylla individer i dessa grupper för negativa handlingar och att diskriminera de stigmatiserade individerna.

Stigm av psykisk sjukdom

Tyvärr är stigma ofta en fråga som de med psykiska sjukdomar måste hantera, vilket gör att effektiv behandling blir svårare.

Om du har en sjukdom som borderline personlighetsstörning (BPD), betyder det att du måste hantera symtomen på din sjukdom samtidigt som du hanterar andra människors föreställningar.

På grund av skildringar av psykisk sjukdom i tv och i filmer ser många människor de som har psykiska störningar att vara farliga, svaga, ostabila och opålitliga. Enligt undersökningar från världpsykiatrin har undersökningar visat att på grund av dessa skildringar av dessa sjukdomar har människors tankar förändrats på ett negativt sätt. Det har fått dem att se dem med psykisk sjukdom på tre sätt:

The Stigma Associated With Borderline Personlighetsstörning

Av de stora psykiska sjukdomarna är individer som du med borderline personlighetsstörning (BPD) kanske bland de mest stigmatiserade. Även bland sjukvårdspersonal är BPD ofta missförstådd. Vanliga stereotyper är att BPD-patienter är dramatiska, manipulerande och uppmärksamhetssökande.

Detta kan orsaka att terapeuter inte tar dina symptom eller rädsla på allvar, vilket påverkar din hälsa negativt.

Stigma kring BPD kan också leda till feldiagnos . De med personlighetsstörningar vid gränsen diagnostiseras ofta med bipolär sjukdom eller stor depressiv sjukdom på grund av bristande förståelse. Eftersom behandlingarna för dessa sjukdomar är väldigt olika kan denna felaktiga diagnos skada ditt välbefinnande.

På grund av dessa problem är det viktigt att hitta en läkare eller kliniker med en stark förståelse för personlighetsgränsen och den nuvarande vårdstandarden.

Stigmas påverkan på behandling

Denna stereotyp kan göra det svårare för dem som genomgår behandling för att hitta ett stabilt jobb, säkra trygga bostäder och leva ett normalt liv. De är alltid misstänkta för felaktighet, slarv eller ilska och har svårt att bygga en vanlig rutin.

På grund av den tunga bördan av stigma försöker många människor med psykiatriska svårigheter att dölja sin sjukdom, vägra att erkänna för andra eller till och med för sig själva att något är fel. Andra kommer att försumma behandlingen , hoppa över behandlingstider och mediciner så att deras tillstånd inte kommer att upptäckas. Detta kan orsaka stora svårigheter och fördröjningar i deras behandling, vilket orsakar betydande nackdelar.

Stigma om mental hälsa är mycket utbredd i samhället och är en ständig kamp; dessa sjukdomar fortsätter att uppfattas på felaktiga sätt. Några framsteg har gjorts för att avsluta förutsägelser, men mer arbete måste göras. När du söker efter behandlingsalternativ är det viktigt att leta efter en läkare som förstår dina behov och att bygga ett supportnätverk av personer som du litar på.

Källa:

Corrigan, P., Watson, A. Förstå effekten av stigma på personer med psykisk sjukdom. Världpsykiatri . Februari 2002. 16-20.