Frekvensfördelning

Hur frekvensfördelningar används i psykologiforskning

En frekvensfördelning är en sammanfattning av hur ofta olika poäng inträffar inom ett urval av poäng. Låt oss titta närmare på vad det här betyder.

Vad är en frekvensfördelning?

Låt oss säga att du får följande uppsättning poäng från ditt prov:

1, 0, 1, 4, 1, 2, 0, 3, 02, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3

Det första steget att förvandla detta till en frekvensfördelning är att skapa ett bord. Märk en kolumn de saker du räknar, i det här fallet antalet hundar i hushållen i ditt grannskap.

Skapa sedan en kolumn där du kan räkna svaren. Placera en rad för varje förekomst numret uppstår.

Slutligen totalt dina tal och lägg till det sista numret till en tredje kolumn.

Antal hundar i hushållet

Tally

Frekvens

0

||||

4

1

||||| ||

7

2

|||

3

3

||

2

4 eller mer

|

1

Med en frekvensfördelning kan du leta efter mönster i data. Om man tittar på bordet ovan kan man snabbt se att av de 17 undersökta hushållen hade 7 familjer en hund medan 4 familjer inte hade en hund.

Ett annat exempel på en frekvensfördelning

Låt oss anta att du samlar in data om hur många timmars sömnhögskolestudenter får varje natt. Efter en undersökning av 30 av dina klasskamrater lämnas du med följande uppsättning poäng:

7, 5, 9, 8, 6, 9, 7, 9, 9, 6, 5, 11, 6, 5, 9, 9, 8, 4, 7, 8, 7, 6, 10, 4, 8

För att kunna förnuftiga denna information måste du hitta ett sätt att organisera data. En frekvensfördelning brukar användas för att kategorisera information så att den snabbt kan tolkas visuellt. I vårt exempel ovan tjänar antalet timmar varje vecka som kategorierna och förekomsten av varje nummer uppräknas sedan.

Ovanstående information kan presenteras i ett bord:

Timmars sömn

Tally

Frekvens

4

|||

3

5

|||

3

6

||||

4

7

|||||

5

8

|||||

5

9

||||| |

7

10

||

2

11

|

1

När man tittar på bordet kan man snabbt se att 7 personer rapporterade att de sovit i 9 timmar medan endast 3 personer rapporterade att de sovde i 4 timmar.

Hur visas frekvensfördelningar?

Med hjälp av informationen från en frekvensfördelning kan forskare sedan räkna ut medelvärdet , medianen , läget, intervallet och standardavvikelsen. Frekvensfördelningar visas ofta i tabellformat (som du kan se i exemplet nedan), men de kan också presenteras grafiskt med hjälp av ett histogram.

Ett ord från

Frekvensfördelningar är ett användbart sätt att presentera komplexa data. I psykologiforskning kan en frekvensfördelning utnyttjas för att se närmare på betydelsen bakom siffror. Tänk dig att en psykolog var intresserad av att titta på hur testangst påverkat betyg.

I stället för att bara titta på ett stort antal testresultat kan forskaren sammanställa data till en frekvensfördelning som då enkelt kan omvandlas till en stapeldiagram. Genom att göra detta kan forskaren snabbt titta på viktiga saker som sortimentet av poäng samt vilka poäng som uppstod mest och minst ofta.

> Källor:

> Blair-Broeker, CT, Ernst, RM, & Myers, GD. Tänkande om psykologi: Vetenskapen om sinne och beteende. New York: Macmillan; 2008.

> Cohen, BH. Förklara psykologisk statistik. New York: Wiley; 2013.