Hur man hanterar trick-or-treaters när du har social ångest

Trick-or-treaters kan ringa din dörrklocka flera gånger på Halloween natt än alla andra gör hela resten av året. Hur hanterar du de ständiga besökarna om du lider av social ångestsyndrom (SAD) ?

Strategier sträcker sig från att inte delta i att bli det bäst klädda huset på kvarteret. Nedan följer några tips som hjälper dig att hantera den ångest som skapats av trick-or-treaters vid din dörr, rankad av nivån på din sociala ångest.

Allvarlig social ångest

Mild till måttlig social ångest

Social ångest under kontroll

Kom ihåg att Halloween natt kan vara en perfekt tid för att lära känna föräldrar och barn i ditt grannskap. Oavsett om du har bott på samma gata i 10 år eller bara flyttat in, är det en chans för dig och dina grannar att lära dig mer om varandra.

Försök att inte låta din sociala ångest störa denna möjlighet att lära känna andra och öva också dina sociala färdigheter. Åtminstone syfta till att förbättra ditt deltagande jämfört med föregående år:

Lycka till! Och kom ihåg, det här är årets natt som du kan låtsas vara någon annan. Dra nytta av det faktum, och försök på en ångestfri persona.

Du kan bli förvånad när det börjar känna sig mer naturligt i slutet av kvällen.