Hur vet jag om min tonåring är deprimerad?

Fråga: Vad är tecken på tonårsdepression ? Hur vet jag om min tonåring är deprimerad?

Svar: Depression bland tonåren är ofta ett okänt problem. Medan föräldrar kanske tror att det bara ser ut som sorg eller apati, är tonårsdepression mycket mer. Det kan variera från kortvariga humörsvängningar till kroniska återkommande känslor av hjälplöshet och hopplöshet.

Föräldrar bör vara medvetna om de faktorer som är knutna till tonåringar som är i hög risk för tonårsdepression.

De inkluderar:

Föräldrar ska leta efter varningsskyltarna för tonårsdepression:

Om du ser dessa tecken på depression i din tonåring, här är några resurser som hjälper dig att hitta din tonårss hjälp:

Hur Vuxen Depression Signs skiljer sig från tonåring Depression

Eftersom vuxna och tonåringar befinner sig i ett annat livsstadium, är det ofta olika skillnader i symptomen på depression - de kan agera olika. Det är ingen överraskning, eftersom vuxna och tonåringar agerar annorlunda på normalt sätt. Dessa skillnader i tecken kan peka en förälder bort från att tro att deras tonåring lider av depression, så var försiktigt se upp för dem: