Vad är kärlek?

Trots att kärleken är en av de stora mänskliga känslorna (vissa skulle till och med säga den viktigaste), har kärlek bara nyligen blivit föremål för vetenskap. Enligt Sigmund Freud (1910) var föreläsningsstudien kvar för att "... den kreativa författaren för att avbilda för oss de" nödvändiga förutsättningarna för att älska ... Följaktligen blir det oundvikligt att vetenskapen borde beröra sig med samma material vars behandling av artister har givit njutning till mänskligheten i tusentals år. "

Även om forskning om detta ämne har ökat enormt under de senaste 20 åren, gjorde tidiga utforskningar i naturen och orsakerna till kärlek stor kritik. Under 1970-talet räknade amerikanska senator William Proxmire mot forskare som studerade kärlek och tömde arbetet som ett slöseri med skattebetalarnas dollar (Hatfield 2001).

Sedan dess har forskningen visat vikten av kärlek i barnutveckling och vuxenhälsa. Men vad är egentligen kärlek? Hur definierar psykologer denna viktiga känsla?

Rubins skala av likhet och kärlek

Socialpsykologen Zick Rubin använde en psykometrisk inställning till kärlek, en skala som användes för att bedöma nivåer av smak och kärlek .

Enligt Rubin består den romantiska kärleken av tre delar:

  1. Bilaga: Behovet att vårdas och vara med den andra personen. Fysisk kontakt och godkännande är också viktiga komponenter i bilagan.
  2. Omsorg: Värdera de andra människorna lycka och behöver lika mycket som din egen.
  1. Intimitet: Att dela privata tankar, känslor och önskningar med den andra personen.

Baserat på denna syn på romantisk kärlek utvecklade Rubin två frågeformulär för att mäta dessa variabler. Inledningsvis identifierade Rubin cirka 80 frågor utformade för att bedöma de attityder en person håller om andra.

Frågorna sorterades efter huruvida de återspeglade känslor av smak eller kärlek.

Rubins vågar av smak och kärlek gav stöd för sin kärleksteori. I en studie för att bestämma om vågorna faktiskt skilde sig mellan att tycka om och älska, bad Rubin ett antal deltagare att fylla i sina frågeformulär baserat på hur de kände både om sin partner och en bra vän. Resultaten avslöjade att goda vänner gjorde högt på smakskala, men endast signifikanta andra betygsatta högt på skalorna för att älska.

Är kärlek biologisk eller är det ett kulturellt fenomen?

Biologiska synpunkter på kärlek tenderar att se känslan som en mänsklig drivkraft. Medan kärlek ofta ses som en av de grundläggande mänskliga känslorna, såsom ilska eller lycka, har vissa föreslagit att kärlek istället är ett kulturfenomen som uppstår delvis på grund av socialt tryck och förväntningar. I en tidartikel sa psykolog och författare Lawrence Casler: "Jag tror inte att kärlek är en del av den mänskliga naturen, inte en minut. Det finns sociala tryck på jobbet."

Om kärlek var en rent kulturell uppfinning, skulle det vara förnuftigt att kärlek helt enkelt inte skulle existera i vissa kulturer. Antropologisk forskning tyder dock på att kärlek är en universell känsla . Kärlek är sannolikt påverkad av både biologiska drivningar och kulturella influenser.

Medan hormoner och biologi är viktiga, påverkas hur vi uttrycker och upplever denna känsla av våra personliga föreställningar om kärlek.

källor:

Gray, P. (1993, 15 februari). Vad är kärlek? Tid . Hittade online på http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,977763-1,00.html

Hatfield, E. (2001). Elaine Hatfield. I AN O'Connell (Ed.) Elaine Hatfield. Modeller av prestation: Reflektioner av framstående kvinnor i psykologi, 3 , 136-147.