Hur låga IQ-poäng bestäms och vad de betyder

Hur de klassificeras och vad ett resultat under 70 medel

Medan vi ofta hör mycket tal om höga och låga intelligens kvoter (IQ) poäng , är många inte helt säkra på vad dessa beteckningar verkligen betyder.

Definition av en låg IQ-poäng

En IQ-poäng på 70 eller lägre anses vara en låg poäng. Kom ihåg att medeltalet i de flesta standardiserade tester av intelligens är 100. Något över 140 betraktas som hög eller geni-nivå .

Nittioåtta procent av alla poäng faller inom plus eller minus 15 poäng i medelvärdet (så mellan 85 och 115).

Så vad betyder det att ha ett betyg 70 eller lägre? Tidigare bedömdes ett IQ-poäng under 70 betraktas som ett riktmärke för mental retardation, en intellektuell funktionsnedsättning som kännetecknas av signifikanta kognitiva funktionsnedsättningar.

Idag används dock IQ-poäng ensam inte för att diagnostisera intellektuella funktionshinder. Istället innehåller kriterierna för en diagnos en IQ på 70 eller lägre, bevis för att dessa kognitiva begränsningar existerade före 18 års ålder, allvarliga begränsningar inom områden som lärande och resonemang och svåra begränsningar i adaptiva områden som kommunikation och självhjälp Kompetens. Intellektuell funktionsnedsättning är den vanligaste typen av utvecklingsstörning och påverkar ungefär 0,05 procent till 1,55 procent av alla människor.

Klassificera låga IQ-poäng

Medelvärdet på de flesta IQ-tester är 100, och ungefär 68 procent av alla värderar någonstans mellan 85 och 115.

För dem som faller under 85 klassificeras poäng ofta på följande sätt:

Historia av låg IQ

Intelligens kvotienten är ett resultat som härrör från ett standardiserat test utformat för att mäta intelligens.

IQ-tester uppkom formellt i början av 1900-talet med introduktionen av Binet-Simon-testet, som senare reviderades och blev känt som Stanford-Binet. Binet utvecklade sitt första test för att hjälpa den franska regeringen att identifiera elever med kognitiva funktionsnedsättningar som behövde ytterligare hjälp i skolan.

IQ-tester har visat sig vara mycket populära både inom psykologi och med allmänheten, men det finns fortfarande en stor kontrovers om exakt vilka IQ-test som mäter och hur exakta de är.

Äldre begrepp av låg IQ tenderade att fokusera rent på kognitiva förmågor, men modernare förhållningssätt spänner också på hur bra en individ fungerar mentalt och på vardagens områden. Personer med ett IQ-poäng under 70 kan diagnostiseras med en intellektuell funktionshinder om de också upplever underskott i två eller flera områden som påverkar det dagliga livet. Exempel på sådana adaptiva beteenden inkluderar förmågan att ta hand om sig själv och förmågan att kommunicera och interagera med andra människor.

Termen "mental retardation" användes tidigare för att beskriva individer som diagnostiserats med låg IQ, men denna term betraktas nu som en förolämpning och har till stor del ersatts av termen "intellektuell utvecklingsstörning" eller "intellektuell funktionsnedsättning". Den tidigare termen används fortfarande i vissa inställningar, inklusive vissa diagnostiska koder och för försäkringsändamål.

Vanliga orsaker till intellektuell funktionsnedsättning

De vanligaste orsakerna till intellektuella funktionshinder är:

> Källor:

> American Psychiatric Association (APA). Vad är intellektuell funktionsnedsättning? Uppdaterad juli 2017.

> American Speech-Language-Hearing Association. Intellectual Disability. 2017.

> McKenzie K, Milton M, Smith G, Ouellette-Kuntz H. Systematisk granskning av förekomsten och förekomst av intellektuella funktionsnedsättningar: Nuvarande trender och problem. Nuvarande utvecklingsstörningar rapporter . Juni 2016; 3 (2): 104-115. doi: 10,1007 / s40474-016-0085-7.