Mental Set och Seeing Solutions till problem

En mental uppsättning är en tendens att bara se lösningar som har fungerat tidigare. Denna typ av fast tänkande kan göra det svårt att komma med lösningar och kan hindra problemlösningsprocessen.

Tänk dig att du försöker lösa ett matematiskt problem i din algebra-klass. Problemet ser ut som om du har arbetat med tidigare, så du närmar dig att lösa det på samma sätt.

På grund av din mentala inställning kan du inte se en enklare lösning som kan vara möjlig.

Varför mentala satser kan göra problemlösning mer svårt

När vi löser problem tenderar vi ofta att falla tillbaka på lösningar som har fungerat tidigare. I många fall är detta ett användbart tillvägagångssätt som gör det möjligt för oss att snabbt komma fram till svar. I vissa fall kan dock denna strategi göra det svårt att tänka på nya sätt att lösa problem.

Dessa mentala satser kan ibland leda till stelt tänkande och kan skapa svårigheter i problemlösningsprocessen . Även om vi i många fall kan använda våra tidigare erfarenheter hjälper oss att lösa de problem vi möter, kan det göra det svårt att se nya eller kreativa sätt att lösa aktuella problem.

Låt oss föreställa oss att din dammsugare har slutat fungera. När det har slutat fungera i det förflutna var ett brutet bälte skyldige. Eftersom tidigare erfarenhet har lärt dig att bältet är en vanlig fråga, ersätter du bältet igen, men den här tiden fortsätter vakuumet.

Du ber en vän att komma ta en titt på vakuumet, och han upptäcker att en av slanganslutningarna inte var ansluten och att vakuumet förlorade sug. På grund av din mentala inställning misslyckades du att märka en ganska uppenbar lösning på problemet.

Funktionell fixhet är en typ av mental uppsättning

Funktionell fasthet är en specifik typ av mental uppsättning som innebär att endast kunna se lösningar som innebär att man använder objekt på sitt normala eller förväntade sätt.

Mentala uppsättningar kan vara användbara ibland. Genom att använda strategier som har fungerat tidigare kan vi snabbt lösa lösningar. Detta kan spara tid och i många fall ger detta tillvägagångssätt en korrekt lösning.

Som du kan tänka dig kan mentala uppsättningar också skapa problem både stora och små.

I det dagliga livet kan en mental uppsättning hindra dig från att lösa ett relativt litet problem (som att bestämma vad som är fel med din dammsugare). I större skala kan mentala satser hindra forskare att upptäcka svar på verkliga problem eller göra det svårt för en läkare att bestämma orsaken till en sjukdom.

Till exempel kan en läkare se en ny patient med symptom som liknar vissa fall hon tidigare sett, så hon kan diagnostisera den nya patienten med samma sjukdom. På grund av denna mentala inställning kan läkaren se bort från symptom som faktiskt skulle peka på en annan sjukdom helt och hållet. Sådana mentala uppsättningar kan uppenbarligen ha en dramatisk inverkan på patientens hälsa och möjliga resultat.