Lär dig hur bullerförorening kan störa dig

Bullerförorening kan definieras som påträngande ljud som stör, distraherar eller försvårar från regelbunden funktion. Och medan människor framför allt tänker på bullerföroreningar som ett problem för de stora städerna, med de konkurrerande ljuden av fler människor i ett mindre utrymme, kan bullerföroreningar också hittas i förorterna (i form av blåsare, gräsklippare och hem konstruktion) och till och med enskilda hem och kontor på nivåer som kan påverka din hälsa och produktivitet negativt.

Orsaker till bullerförorening

Även om det finns många olika källor till bullerförorening, finns det några huvudbedömare som har undersökts och visat sig ha en negativ inverkan på hälsan. De inkluderar följande:

Negativa effekter av bullerförorening

Många studier har gjorts för att studera effekterna av bullerföroreningar på hälsa och välbefinnande, och resultaten har visat att bullerförorening kan påverka dig negativt på följande sätt:

källor

Journal of Applied Psychology (volym 85, nr 5, sid. 779-783, 2000).

Psykologisk vetenskap (Vol. 13, Nr.5, Sept. 2002).