Paranoid personlighetsstörning

Paranoid personlighetsstörning är ett kroniskt och genomgripande tillstånd som kännetecknas av störande mönster av tanke, beteende och funktion. Denna sjukdom är trodde att påverka mellan 1 till 2 procent av amerikanska vuxna. Symtom kan ofta likna schizofreni och vissa studier tyder på att det kan finnas en genetisk länk mellan de två sjukdomarna. Individer med paranoid personlighetsstörning har större risk för att de upplever depression, missbruk och agorafobi.

symtom

Personer med paranoid personlighetsstörning upplever vanligtvis:

behandlingar

Paranoid personlighetsstörning behandlas generellt med psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi är ofta effektiv för att hjälpa individer att justera förvrängda tanke mönster och maladaptiva beteenden.

Kognitiv beteendeterapi (CBT) är en typ av psykoterapeutisk behandling som hjälper patienter att förstå de tankar och känslor som påverkar beteenden. CBT används ofta för att behandla ett brett spektrum av störningar, inklusive fobi , missbruk, depression och ångest.

Kognitiv beteendeterapi är generellt kortsiktig och inriktad på att hjälpa kunder att hantera ett mycket specifikt problem. Under loppet av behandlingen lär man sig att identifiera och förändra destruktiva eller störande tankemönster som negativt påverkar beteendet.

Kognitiv beteendeterapi

Det bakomliggande konceptet bakom CBT är att våra tankar och känslor spelar en grundläggande roll i vårt beteende.

Till exempel kan en person som spenderar mycket tid på att tänka på flygolyckor, landningsolyckor och andra luftkatastrofer kan undvika flygresor.

Målet med kognitiv beteendeterapi är att undervisa patienter att medan de inte kan kontrollera alla aspekter av världen runt dem, kan de ta kontroll över hur de tolkar och hanterar saker i sin miljö.

Enligt den brittiska sammanslutningen av beteendemässiga och kognitiva psykoterapier är kognitiva och beteendemässiga psykoterapier en rad olika terapier baserade på begrepp och principer som härrör från psykologiska modeller av mänsklig känsla och beteende. De innefattar ett brett utbud av behandlingsmetoder för känslomässiga störningar, tillsammans med ett kontinuum från strukturerad individuell psykoterapi till självhjälpsmaterial. "

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för CBT som regelbundet används av psykiatriska proffs. Dessa typer inkluderar:

Inledningsvis föreslår vissa patienter att medan de känner igen att vissa tankar inte är rationella eller hälsosamma, blir det enkelt att inte sluta ha dem, utan att bli medveten om dessa tankar. Det är viktigt att notera att CBT inte bara involverar att identifiera dessa tankemönster. Det är inriktat på att använda ett brett spektrum av strategier för att hjälpa kunder att övervinna dessa tankar.

Sådana strategier kan innefatta journaling, rollspel, avslappningsteknik och mental distrahering.

Ytterligare behandlingar

Andra behandlingsmetoder inkluderar gruppterapi och psykodynamisk terapi.

I vissa fall används medicinering i kombination med psykoterapi. Vanligen föreskrivna läkemedel inkluderade antidepressiva medel, antipsykotika och anti-ångestläkemedel . Läkemedel ensam är inte en rekommenderad behandling för personlighetsstörningar och används bäst i kombination med psykoterapi .