Latent Content: Den dolda betydelsen av dina drömmar

Har du någonsin haft en riktigt konstig dröm och trodde att det måste finnas något slags doldt budskap bakom det? Drömtolkningen bygger på tanken att händelserna i dina drömmar tjänar till att dölja den verkliga betydelsen av dina drömmar eller latent innehåll.

Det latenta innehållet avser den symboliska meningen med en dröm som ligger bakom drömmens bokstavliga innehåll.

Den dolda betydelsen av drömmar spelade en viktig roll i Sigmund Freuds psykoanalytiska teori. Han trodde också att den dolda meningen med en dröm i medveten medvetenhet kunde lindra psykisk nöd.

Två typer av dröminnehåll

Enligt Freud är latent innehåll i en dröm den dolda psykologiska betydelsen av drömmen. Freud trodde att drömmarnas innehåll är relaterat till önskemål och föreslog att drömmar har två typer av innehåll: uppenbart innehåll och latent innehåll. Det uppenbara innehållet är drömens faktiska bokstavsämne, medan latent innehåll är den underliggande meningen med dessa symboler.

Tänk dig att du har en dröm att du är naken i allmänhet. Drömens faktiska storyline är det uppenbara innehållet, men Freud skulle föreslå att det finns mer för drömmen än dess bokstavliga mening. Han kan tolka drömmen för att innebära att du är rädd för exponering, att du känner dig osäker eller att du är rädd för andra människor kommer att märka dina brister.

Denna dolda innebörd representerar drömmens latenta innehåll.

Drömtolkningen har ökat i popularitet sedan Freuds tid. Medan många populära teorier om att drömma föreslår att våra drömmar i stor utsträckning återspeglar förhoppningar, rädslor och upplevelser av våra vakna liv, fortsätter drömtolkarna att fördröjda drömmarnas innehåll ofta innehåller symbolisk mening .

Förstå den dolda betydelsen av drömmar

Mycket av Freuds psykoanalytiska teori fokuserade på att hjälpa människor att föra dessa dolda, omedvetna tankar och känslor till medvetenhet. Freud trodde att drömmarnas latenta innehåll undertrycks och döljs av det undermedvetna sinnet för att skydda individen från tankar och känslor som är svåra att klara av. Medan sinnet döljer dessa känslor i det omedvetna och undermedvetna sinnet, har tankar, rädslor och begär fortfarande ett sätt att påverka medvetna tankar och beteenden.

Genom att avslöja den dolda meningen med drömmar trodde Freud att människor bättre kunde förstå sina problem och lösa de problem som skapar svårigheter i sina liv. I Freuds psykoanalytiska tolkning ligger drömmar på önskemål. Vi drömmer om de saker vi hemligt önskar och önskar. Många av dessa uppmaningar kan vara olämpliga eller chockerande, så våra tankar döljer den dolda innebörden i drömmens manifestinnehåll. Genom att föra den symboliska meningen till ljuset, trodde Freud att människor kunde hitta lättnad från en rad psykiska lidanden.

Hur sinnet Censorer Latent Content

Freud beskrev ett antal olika försvarsmekanismer som sinnet använder för att censurera latent innehåll i en dröm, inklusive:

  1. Förskjutning innebär att man ersätter en sak med något annat. I en dröm kan du finna dig själv irrationellt upprörd med ett relativt triviellt eller till synes ofarligt föremål eller person. Freud skulle föreslå att det här objektet helt enkelt är ett ställe för det som verkligen stör dig.
  2. Projektion innebär att du placerar dina oacceptabla känslor på någon annan. Du kanske till exempel drömmer om att någon i ditt liv tycker om dig, men i verkligheten tycker du inte om dem. Denna typ av förvrängning minskar din ångest genom att låta dig uttrycka känslan, men på ett sätt som ditt ego inte känner igen.
  3. Symbolisering innebär att man utövar den undertryckta trangen i en symbolisk handling. Freud kan tolka att drömma om att röka en cigarett eller införa en nyckel i en bils tändning som en sexuell mening.
  1. Kondensering innebär att minimera representationen av dina dolda uppmaningar under drömmen. Flera drömelement kan kombineras till en enda bild som tjänar till att dölja den verkliga meningen.
  2. Rationalisering innebär att du tar alla de många symbolerna, objekten, händelserna och människorna som dyker upp i en dröm och omvandlar dem till en sammanhängande och förståelig dröm.

> Källa:

> Freud S. Tolkningen av drömmar. 1900.