Undervisningsstrategier för studenter med ADHD

Använd dessa undervisningslokaler med ADHD-studenter

Termen verkställande funktion beskriver möjligheten att planera och hantera tid och projekt effektivt. De flesta personer med ADHD har betydande underskott i verkställande funktion som givetvis gör skolan väldigt svår. Lyckligtvis finns det kreativa insatser som lärare kan använda för att förbättra studentens framgång i klassrummet .

Nedan finns en lista över flera undervisningslokaler som fungerar bra för studenter med ADHD.

De sammanställdes av Chris Dendy, MS och återtrycktes med hennes tillstånd. Dendy är en ledande ADHD-expert och författare, en tidigare lärare med mer än 35 års erfarenhet, och mor till två vuxna söner och en dotter med ADHD.

Det grundläggande begreppet bakom alla dessa strategier är enkelt: gör inlärningsprocessen konkret och visuell. Lärare kan uppnå detta mål genom att följa dessa förslag till klassrumsarbete :

Skriftligt uttryck

Matematik

Minne

Ändra undervisningsmetoder

Ändra uppdrag - Minska skriftligt arbete

Ändra provning och betygsättning

Ändra nivå av support och övervakning

Använd teknik

Ytterligare läsning:

Källa

Chris A. Zeigler Dendy och Alex Zeigler. En fågelperspektiv av livet med ADD och ADHD. Värna barnen 2007.