Vad är definitionen på en neurotransmittor?

Vad gör dessa kemiska budbärare?

Vad är definitionen av en neurotransmittor ? Vi har alla dessa kemiska budbärare som spelar en viktig roll i kroppen, men det betyder inte att vi förstår deras betydelse. Förbättra din förståelse för neurotransmittorer och deras förhållande till missbruk med denna recension och exempel.

Hur Neurotransmitterar fungerar

Enkelt uttryckt är neurotransmittorer kemikalier som produceras av kroppen som skickar signaler mellan nervceller eller "neuroner". Enligt National Institute on Drug Abuse har hjärnan en svindlande 100 miljarder neuroner.

Hjärnan skickar information från en neuron till en annan genom att använda elektricitet och neurotransmittorer.

Flera neurotransmittorer har en direkt effekt på humör, upphetsning och avkoppling. De har också ett inflytande på hjärnans belöningssystem.

Påverkan av missbruk på neurotransmittorer

Neurotransmittorer påverkas av beroendeframkallande ämnen och beteenden och har en viktig funktion vid utveckling och underhåll av missbruk, inklusive beteendeberoende. Exempel på dessa missbruk inkluderar sex , spel och äta missbruk . Exempel på neurotransmittorer som är kända för att spela en roll vid missbruk är dopamin, serotonin, GABA, adrenalin och noradrenalin.

Dopamin är en neurotransmittor som har en positiv effekt på givande känslor. En kokainanvändare upplever njutning delvis på grund av det sätt på vilket kokain påverkar överföringen av dopamin i hjärnan. Alkohol har också en påverkan på dopaminöverföring, som är förknippad med fokus och körning förutom nöje.

Nationella institutet för narkotikamissbruk innebär att nästan alla droger som vanligtvis missbrukas har en direkt eller indirekt effekt på dopamin.

Men alkohol, droger och andra ämnen är inte de enda saker som påverkar dopamin. Friska beteenden som träning, som kan bli överdriven beroende, har också en positiv effekt på givande känslor.

Fysisk aktivitet kan främja överföring av dopamin, serotonin och andra neurotransmittorer. Det är därför som människor med psykiska hälsotillstånd som depression och ångest ofta rekommenderas att träna för att motverka deras negativa känslor.

Neurotransmittorer och psykiska problem

Avvikelser eller dysreglering av neurotransmittorer är också inblandade i många psykiska problem och läkemedel som används för att behandla psykiska problem uppstår ofta genom att påverka neurotransmittorer.

Prozac, ett antidepressivt medel, verkar genom att påverka transmissionen av neurotransmittorn serotonin i hjärnan, vilket har en positiv effekt på humör. Om du har ett psykiskt hälsotillstånd som depression och behöver medicin för att hantera det, kommer du sannolikt att få mediciner som fungerar på samma sätt som Prozac.

Avslutar

Om du lider av beroendeframkallande beteenden eller ett psykiskt hälsotillstånd, förstår du hur neurotransmittorer fungerar, kommer inte att åtgärda ditt tillstånd. Men med en vetenskaplig förståelse för hur neurotransmittorer påverkar humör kan du hjälpa dig att bli mer uppmärksam på dina känslor. Snarare än att känna skam, obehag eller maktlöshet när du känner ett visst sätt, kan du helt enkelt observera att det sätt du känner är en del av en biokemisk process.

Detta kan inte bara leda till att du känner dig mer kontrollerad av dina känslor men mer säker på att alla dina känslor, höga och låga, kommer att passera i tid och kan hanteras.