Vad är narkotikamissbruk?

Den patologiska strävan efter belöningar

Narkotikamissbruk är en komplex och kronisk hjärnsjukdom . Människor som har en drogmissbruk erfarenhet tvångsmässig, ibland okontrollerad, längtan efter deras drog av val. Vanligtvis fortsätter de att söka och använda droger trots att de upplever extremt negativa konsekvenser som ett resultat av att använda.

Kännetecken för missbruk

Enligt American Society of Addiction Medicine (ASAM) kännetecknas missbruk av:

Även om ovanstående fem egenskaper är vanligtvis närvarande i de flesta fall av missbruk, noterade ASAM att dessa fem funktioner inte kan användas för att diagnostisera missbruk. "Diagnosen av missbruk kräver en omfattande biologisk, psykologisk, social och andlig bedömning av en utbildad och certifierad professionell."

Behavioral Manifestations of Addiction

När vänner och familjemedlemmar har att göra med en älskad som är beroende av det, är det vanligtvis de yttre beteenden hos den person som är uppenbara symptom på missbruk.

Dessa beteenden är huvudsakligen centrerade kring missbrukarens försämrade kontroll:

Oförmågan att avstå

Forskning har visat att långvarig drogbruk orsakar en kemisk förändring i missbrukarens hjärna som förändrar hjärnans belöningssystem som uppmanar kompulsiv läkemedelssökning i ansiktet av växande negativa konsekvenser.

Detta beroendestillstånd, när aktiviteten fortsätter trots negativa konsekvenser och trots det faktum att den inte längre är belöning, betecknas av missbruksexperter den " patologiska strävan efter belöningar ". Det är resultatet av kemiska förändringar i hjärnans belöningskretsar.

Hur missbruk börjar

Anledningen till att människor engagerar sig i aktivitet som kan bli beroendeframkallande är för det första att uppnå en känsla av eufori eller för att lindra ett känslomässigt tillstånd av dysfori - dyscomfort, missnöje, ångest eller rastlöshet. När de dricker, tar droger eller deltar i andra belöningssökande beteenden (som spelande, äta eller ha sex) upplever de en "hög" som ger dem den belöning eller lättnad de söker.

Detta höga är resultatet av ökad dopamin och opioidpeptidaktivitet i hjärnans belöningskretsar. Men efter det höga de upplever finns det en neurokemisk återgång som leder till att hjärnans belöningsfunktion sjunker under den ursprungliga normala nivån. När aktiviteten upprepas uppnås inte samma nivå av eufori eller lättnad. Enkelt uttryckt blir personen aldrig riktigt så hög som de gjorde den första gången.

Lägre höga och nedre nedgångar

Tillagt att den beroende personen utvecklar en tolerans mot den höga krav som krävs för att försöka uppnå samma nivå av eufori är det faktum att personen inte utvecklar en tolerans mot den känslomässiga låga som de känner efteråt.

I stället för att återgå till "normal" återgår personen till ett djupare tillstånd av dysfori.

När man blir beroende, ökar personen mängden droger, alkohol eller frekvensen av beroendeframkallande beteenden i ett försök att komma tillbaka till det första euforiska tillståndet. Men personen slutar uppleva en djupare och djupare låg som hjärnans belöningskretsar reagerar på förloppscykeln och tillbakadragandet.

När belöning-söker blir patologisk

Enligt American Society of Addiction Medicine (ASAM) är detta den punkt där strävan efter belöningar blir patologisk:

Inte längre en funktion av valet

För att uttrycka det på ett annat sätt befinner sig den beroende mannen sig själv, trots sina egna avsikter att stoppa, för att upprepa beteenden som inte längre är givande för att försöka undvika en överväldigande känsla av att vara sjuk, men finna ingen lättnad.

Enligt ASAM är missbruk inte längre enbart en valfri funktion. Följaktligen är beroendestillståndet en eländig plats att vara, för missbrukaren och för dem som är omkring honom.

Kronisk sjukdom och återfall

För många missbrukare kan missbruk bli en kronisk sjukdom, vilket innebär att de kan ha återfall som liknar återfall som kan hända med andra kroniska sjukdomar som diabetes, astma och högt blodtryck - när patienter misslyckas med att följa behandlingen. Dessa återfall kan inträffa även efter långa perioder av abstinens. Den missbrukare kan vidta åtgärder för att komma in på remission igen. Men han är fortfarande i riskzonen för ett annat återfall. ASAM noterna "Utan behandling eller engagemang i återhämtningsaktiviteter är missbruk progressiv och kan leda till funktionshinder eller för tidig död."

> Källor:

> Vanliga frågor. National Institute on Drug Abuse. https://www.drugabuse.gov/about-nida/frequently-asked-questions.

> Definitionen av missbruk (Long Version). American Society of Addiction Medicine. https://www.asam.org/quality-practice/definition-of-addiction.