Vad är uttag? Hur länge varar det?

Om du har använt vissa beroendeframkallande läkemedel och du slutar plötsligt eller plötsligt eller du sänker din användning drastiskt, kan du uppleva en rad symptom som kallas uttag. Intensiteten och längden av dessa abstinenssymptom kan variera kraftigt beroende på typ av läkemedel och din biologiska smink.

Medan de fysiska symtomen på uttag kan variera bara några dagar eller en vecka, kan det psykologiska utslaget, såsom depression eller dysfori, vara i veckor.

För detaljerad information om abstinenssymptom associerade med specifika läkemedel, se:

Uttagssymtom kan behandlas

Enligt National Institute of Drug Abuse, i de flesta fall behandlas symtomen i samband med drogmissbruk lätt med mediciner som minskar eller eliminerar obehag. Men att behandla uttag är inte detsamma som att behandla beroende själva.

Källa:

National Institute on Drug Abuse. " Vanliga frågor ." Vetenskapen om drogmissbruk och missbruk . Åtkomst februari 2014