Vad är Transformational Leadership?

En närmare titt på effekterna av Transformational Leadership

Har du någonsin varit i en grupp där någon tog kontroll över situationen genom att förmedla en klar vision om gruppens mål, en tydlig passion för arbetet och en förmåga att få resten av gruppen att känna sig uppladdad och energiserad? Den här personen kan bara vara det som kallas en transformationsledare.

Transformativt ledarskap är en ledarstil som kan inspirera positiva förändringar hos dem som följer.

Transformationsledare är generellt energiska, entusiastiska och passionerade. Dessa ledare är inte bara berörda och involverade i processen. De är också inriktade på att hjälpa varje medlem i gruppen att lyckas också.

Snabb bakgrund

Konceptet om transformationsledarskap introducerades initialt av ledande expert och presidentsbiografen James MacGregor Burns. Enligt Burns kan transformationsledarskap ses när "ledare och anhängare gör varandra till en högre nivå av moral och motivation".

Genom styrkan i sin vision och personlighet kan transformationsledare inspirera anhängare att förändra förväntningar, uppfattningar och motivation för att arbeta mot gemensamma mål.

Senare utökade forskaren Bernard M. Bass Burns ursprungliga idéer för att utveckla det som idag kallas Bass 'Transformational Leadership Theory. Enligt bas kan transformationsledarskap definieras utifrån den påverkan det har på efterföljare.

Transformationsledare, Bass föreslog, ger förtroende, respekt och beundran från sina anhängare.

Komponenter

Bass föreslog också att det fanns fyra olika komponenter i transformationsledarskap.

  1. Intellektuell stimulering - Transformationsledare utmanar inte bara status quo; De uppmuntrar också kreativitet bland anhängare. Ledaren uppmuntrar anhängare att utforska nya sätt att göra saker och nya möjligheter att lära.
  1. Individualiserad övervägning - Transformational ledarskap innebär också att erbjuda stöd och uppmuntran till enskilda anhängare. För att främja stödjande relationer håller transformationsledarna kommunikationslinjer öppna så att anhängare känner sig fria att dela med sig av idéer och så att ledare kan erbjuda direkt erkännande av varje följares unika bidrag.
  2. Inspirationsmotivation - Transformationsledare har en tydlig vision att de kan formulera till anhängare. Dessa ledare kan också hjälpa anhängarna att uppleva samma passion och motivation för att uppfylla dessa mål.
  3. Idealiserad inflytande - Transformationsledaren är en förebild för efterföljare. Eftersom efterföljare litar på och respekterar ledaren, efterliknar de den här personen och internaliserar sina idealer.

Så vad är några typiska tecken på en transformationsledare? Grupper ledda av denna typ av ledare tenderar att vara både framgångsrika och lojala. De ger mycket till laget och bryr sig djupt om gruppernas förmåga att uppnå sina mål. Omsättningen tenderar att vara ganska låg eftersom transformationsledare kan inspirera en hel del engagemang i sina anhängare.

effekter

I sin klassiska text förklarade författarna Bass och Riggio: Transformational Leadership :

"Transformationsledare ... är de som stimulerar och inspirerar anhängare att både uppnå extraordinära resultat och i själva verket utveckla sin egen ledarskapacitet. Transformationsledare hjälper tillhängarna att växa och utvecklas till ledare genom att svara på enskilda efterföljares behov genom att bemyndiga dem och genom att anpassa målen och målen för de enskilda anhängarna, ledaren, gruppen och den större organisationen. "

Forskare har funnit att denna ledarskapsstil kan ha en positiv effekt på gruppen.

"Forskningsbevis visar tydligt att grupper ledda av transformationsledare har högre nivåer av prestanda och tillfredsställelse än grupper ledda av andra typer av ledare," förklarade psykolog och ledarskapsekspert Ronald E.

Riggio i en artikel för psykologi idag .

Anledningen till att han föreslår är att transformationsledarna tror att deras anhängare kan göra sina bästa ledande medlemmar av gruppen att känna sig inspirerade och bemyndigade.

Vad kan du göra för att bli en mer transformationsledare? Ledarskapseksperter föreslår att en stark och positiv vision av framtiden spelar en viktig roll. Det är inte bara viktigt att tro på denna vision själv; du måste också inspirera andra att köpa in till din vision också. Att vara äkta, passionerad, stödjande och pålitlig är alla viktiga egenskaper som hjälper till att motivera anhängare för att stödja dina mål för gruppen.

Länk till välbefinnande

Enligt resultaten av en studie kan denna ledarskapsstil också ha ett positivt inflytande på medarbetarnas välbefinnande.

Studien som publicerades i Journal of Occupational and Environmental Medicine involverade mätare på flera olika tyska informations- och kommunikationsteknikföretag. Forskare bad deltagarna att svara på frågor om sin arbetsgivares ledarstil. En poäng för transformationsledarskap bestämdes sedan utifrån kvaliteter som att tillhandahålla intellektuell stimulans, vilket gav positiv feedback för god prestation, vilket ledde till exempel och hjälper medarbetare att känna att de bidrog till gruppens mål.

Forskarna upptäckte att anställda som identifierade en högre nivå av transformationsledarskap i sina arbetsgivare också hade högre rapporterade nivåer av välbefinnande. Effekten stannade betydligt även efter att forskare kontrollerats för faktorer som är kopplade till välbefinnande som arbetsstam, utbildning och ålder.

"Resultaten av denna studie tyder på att en transformerande ledarstil, som både ger en känsla av förtroende och meningsfullhet och individuellt utmanar och utvecklar medarbetare, också har en positiv effekt på medarbetarnas välbefinnande" sammanfattas författarna.

Real-World Applications

Så vilken påverkan kan sådana resultat ha för chefer och arbetare?

Studiens författare föreslår att resultaten är viktiga och kan hjälpa företag att utveckla ledarskapsutbildningar som kan användas för att undervisa om transformationsledarskap. Att förvärva kommunikationsförmåga som att lösa konflikter på arbetsplatsen och erkänna behoven hos anställda är en viktig del av transformationsledarskapet.

"Sådana träningsprogram kan betraktas som en annan viktig del av arbetsmiljön för hälsofrämjande och förebyggande insatser och därför bör de få omfattande stöd", förklarade studieens författare.

Ett ord från

Transformationsstilen för ledarskap kan vara mycket effektiv när den används på rätt sätt, men det kan inte nödvändigtvis vara det bästa valet för varje situation. I vissa fall kan grupper kräva en mer ledande eller autokratisk stil som innebär närmare kontroll och större riktning, speciellt i situationer där gruppmedlemmen är oskilda och behöver mycket övervakning.

Ett sätt att förbättra din egen ledarskapsförmåga är att bedöma din egen nuvarande ledarstil och tänka på sätt på vilka dina styrkor kan gynna den grupp du leder. Genom att utvärdera dina egna färdigheter kommer du bättre att kunna spela till dina styrkor och arbeta för att förbättra dina svagheter.

> Källor:

> Bas, BM & Riggio, RE Transformational Leadership. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; 2008.

> Jacobs C; Pfaff H; Lehner B, et al. Påverkan av omvandlingsledare på medarbetarnas välbefinnande: Resultat från en undersökning av företag inom informations- och kommunikationsteknologisektorn i Tyskland. J Occup Environ Med. 2013; 55 (7): 772-8.