Autokratisk ledarskap

Nyckelegenskaper, styrkor och svagheter i autokratisk ledarskap

Autokratiskt ledarskap, även känt som auktoritärt ledarskap, är en ledarstil utformad av individuell kontroll över alla beslut och liten inmatning från gruppmedlemmar. Autokratiska ledare gör vanligtvis val utifrån deras idéer och domar och tar sällan emot råd från följare. Autokratiskt ledarskap innebär absolut, auktoritär kontroll över en grupp.

Liksom andra ledarstilar har den autokratiska stilen både vissa fördelar och vissa svagheter. Medan de som är beroende av detta tillvägagångssätt till stor del ofta ses som bossy eller diktatorliknande, kan denna nivå av kontroll ha fördelar och vara användbar i vissa situationer. När och var den auktoritära stilen är mest användbar kan bero på faktorer som situationen, typen av uppgift gruppen arbetar med och egenskaperna hos lagmedlemmarna.

Om du brukar använda denna typ av ledarskap med en grupp, lär dig mer om din stil och de situationer där denna stil är den mest effektiva kan vara till hjälp.

Karakteristik av autokratisk ledarskap

Några av de främsta egenskaperna hos autokratiskt ledarskap är:

Fördelar med autokratisk ledarskap

Den autokratiska stilen tenderar att låta ganska negativ. Det kan säkert vara när det är överanvändt eller applicerat på fel grupper eller situationer. Autokratiskt ledarskap kan emellertid vara fördelaktigt i vissa fall, till exempel när beslut måste fattas snabbt utan att samråda med en stor grupp människor. Vissa projekt kräver starkt ledarskap för att få saker som uppnås snabbt och effektivt. När ledaren är den mest kunniga personen i gruppen kan den autokratiska stilen leda till snabba och effektiva beslut.

Så när fungerar autokratiskt ledarskap bäst?

Den autokratiska ledarstilen kan vara användbar i följande fall:

Det kan vara effektivt i små grupper där ledarskap saknas. Har du någonsin jobbat med en grupp studenter eller medarbetare på ett projekt som ledde av stackars organisation, brist på ledarskap och oförmåga att sätta deadlines? Om så är fallet är risken att din betyg eller arbetsförmåga lidit som ett resultat. I sådana situationer kan en stark ledare som använder en autokratisk stil ta hand om gruppen, tilldela uppgifter till olika medlemmar och fastställa tidsfrister för att projekt ska vara färdiga.

Dessa typer av gruppprojekt tenderar att fungera bättre när en person antingen har tilldelats ledarens roll eller helt enkelt tar jobbet på egen hand. Genom att fastställa tydliga roller, tilldela uppgifter och fastställa tidsfrister är gruppen mer benägen att slutföra projektet i tid och med alla som ger lika bidrag.

Det kan också användas bra i de fall där mycket press är involverat. I situationer som är särskilt stressiga, t.ex. under militära konflikter, kan gruppmedlemmar föredra en autokratisk stil. Detta gör det möjligt för medlemmar i gruppen att fokusera på att utföra specifika uppgifter utan att oroa sig för att göra komplexa beslut. Detta gör det också möjligt för gruppmedlemmar att bli högkvalificerade för att utföra vissa uppgifter, vilket i slutändan är till nytta för hela gruppens framgång.

Tillverknings- och byggnadsarbete kan också dra nytta av den autokratiska stilen. I dessa situationer är det viktigt att varje person har en tydligt tilldelad uppgift, en deadline och regler att följa. Autokratiska ledare brukar göra bra i dessa inställningar eftersom de ser till att projekten är färdiga i tid och att arbetstagare följer säkerhetsregler för att förebygga olyckor och skador.

Downsides of Autocratic Leadership

Medan autokratiskt ledarskap kan vara till nytta ibland finns det också många fall där denna ledarstil kan vara problematisk. Människor som missbrukar en autokratisk ledarstil anses ofta vara bossiga, kontrollerande och diktatoriska. Detta kan ibland leda till ånger bland gruppmedlemmar. Gruppmedlemmar kan äntligen uppleva att de inte har något inlägg eller något att säga om hur saker eller ting görs, och det kan vara särskilt problematiskt när skickliga och skickliga medlemmar i ett lag lämnar känslan av att deras kunskaper och bidrag undergrävs.

Några vanliga problem med autokratiskt ledarskap:

Denna stil tenderar att avskräcka från gruppinmatning. Eftersom autokratiska ledare fattar beslut utan att samråda med gruppen kan personer i gruppen ogillar att de inte kan bidra med idéer. Forskare har också funnit att autokratiskt ledarskap ofta resulterar i brist på kreativa lösningar på problem som i sista hand kan skada gruppen från att utföra.

Autokratiska ledare tenderar att förbise den kunskap och expertis som gruppmedlemmar kan få till situationen. Att inte samråda med andra lagmedlemmar i sådana situationer skadar gruppens övergripande framgång.

Autokratiskt ledarskap kan i vissa fall också försämra gruppens moral. Människor tenderar att känna sig lyckligare och bättre när de känner att de bidrar till gruppens framtid. Eftersom autokratiska ledare vanligtvis inte tillåter inmatning från lagmedlemmar börjar anhängarna känna sig missnöjda och kvävda.

Hur kan autokratiska ledare trivas?

Den autokratiska stilen kan vara fördelaktig i vissa inställningar, men har också sina fallgropar och är inte lämplig för varje inställning och med varje grupp. Om detta tenderar att vara din dominerande ledarstil, finns det saker du bör överväga när du är i ledarroll.

Ett ord från

Medan autokratiskt ledarskap har några potentiella fallgropar, kan ledare lära sig att använda element i denna stil klokt. Till exempel kan en autokratisk stil användas effektivt i situationer där ledaren är den mest kunniga medlemmen i gruppen eller har tillgång till information som andra medlemmar i gruppen inte gör. Istället för att slösa bort värdefull tidskonsult med mindre kunniga lagmedlemmar kan expertledaren snabbt fatta beslut som ligger i gruppens bästa intresse.

Autokratiskt ledarskap är ofta mest effektivt när det används för specifika situationer. Att balansera denna stil med andra tillvägagångssätt, inklusive demokratiska eller transformationsstilar, kan ofta leda till bättre gruppprestanda.

> Källor:

> Cragen, JF, Wright, DW, och Kasch, CR. Kommunikation i små grupper: teori, process och färdigheter. Boston: Wadsworth; 2009.

> Daft, RL. Ledarskapsupplevelsen. Stamford, CT: Cengage Learning; 2015.