Varför är vissa människor mer benägna att depression?

Vissa människor verkar kunna skaka av saker lätt, nästan aldrig känna sig blåa. Andra tycks vika på ens det minsta ledet av motgång. Varför blir vissa deprimerade, men andra gör inte, även under samma omständigheter? Även om det inte är känt exakt varför vissa människor är mer benägna att depression än andra, är det förmodligen en kombination av flera faktorer som orsakar detta tillstånd att inträffa.

Varför vissa människor har mer depression än andra

Faktorer som har förknippats med en större sannolikhet att ha depression inkluderar:

Som du kan se kan depression vara ett mycket komplicerat tillstånd, med vissa faktorer, såsom biologiskt baserade skillnader i hjärnans funktion, kanske en tendens att bli deprimerad lättare när en person står inför vissa andra riskfaktorer.