Är OCD genetisk?

Gen är bara en del av OCD-pussel

När det mänskliga genomet äntligen har kartlagts är sökningen på för de gener som får oss att utveckla sjukdomar, inklusive tvångssyndrom (OCD). Även om det är uppenbart att OCD har en genetisk grund, är det ännu inte klart vilka gener som kan vara viktiga och under vilka omständigheter.

Gener och sjukdom: en kort primer

Innan vi diskuterar om det finns en genetisk grund för OCD, låt oss granska några grundläggande genetiska begrepp och hur de relaterar till sjukdom.

Gen fungerar som kroppens ritning för att göra olika proteiner. Dessa proteiner används för att tillverka ett enormt antal vävnader och biokemiska ämnen. Intressant kan olika personer ha olika versioner av en given gen. Dessa olika versioner kallas ibland alleler.

Medan vissa sjukdomar som cystisk fibros tros orsakas av en specifik gen, antas de flesta sjukdomar, inklusive psykiska sjukdomar som OCD, orsakas av en kombination av många olika gener. I dessa fall beror din sårbarhet mot en viss sjukdom på de olika versionerna eller allellerna av de gener som du ärva från dina föräldrar och i vilken kombination.

Miljö spelar en stor roll i utvecklingen av sjukdomar

Det är emellertid viktigt att inse att miljön har ett mycket starkt inflytande på huruvida en viss genetisk sårbarhet kan uttrycka sig i form av en sjukdom. En person som är genetiskt utsatt för lungcancer kan till exempel bara utveckla sjukdomen om han röker cigaretter eller utsätts för stor miljöförorening.

I en annan instans kan en person som är utsatt för depression aldrig bli deprimerad om hon inte någonsin stöter på en tillräckligt stor stressfaktor.

Även om vi ofta hör om debatten om naturen mot vård, känner de flesta experter nu att det är samspelet mellan våra gener och miljön som avgör om vi utvecklar en sjukdom.

Faktum är det ofta sagt att medan våra gener "laddar pistolen", är det miljön som "drar avtryckaren".

Genetiken av OCD

Forskning med hjälp av identiska tvillingar och släktingar till personer med OCD antyder att den största faktorn i en persons risk för att utveckla OCD är genetisk, med den återstående risken som bestäms av miljön. Med tanke på detta har forskare letat efter specifika gener som skapar en risk för att utveckla OCD. Även om det inte förefaller vara en specifik "OCD-gen", finns det bevis för att vissa versioner eller alleler av vissa gener kan signalera större sårbarhet.

Till exempel finns det några preliminära bevis för att vissa versioner eller alleler av gener som kontrollerar tillverkningen av serotonin (en neurokemisk som kan vara viktig för OCD), hjärnavledad neurotrofisk faktor (en kemikalie som spelar en stor roll för att styra utvecklingen av hjärnan) och glutamat (en annan neurokemisk i hjärnan som kan vara viktig för OCD) kan spegla en sorts sårbarhet för att utveckla OCD. Med detta sagt är det långt ifrån klart hur dessa gener påverkar utvecklingen av OCD, och det finns mycket forskning som fortfarande behöver göras.

Genetisk sårbarhet betyder lite utan miljö

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att dessa (och andra, än oupptäckta) genetiska sårbarheter endast kan vara relevanta under de rätta miljöförhållandena.

OCD är till exempel förknippad med prenatala riskfaktorer, såsom att få för mycket vikt under gravid och svårt arbete, såväl som livsstressorer, såsom signifikant känslomässigt eller fysiskt missbruk. Som sådan kan någon inte utveckla OCD om de inte har rätt genetisk sårbarhet under rätt (eller felaktiga) omständigheter.

OCD är en väldigt komplex sjukdom. Det är mycket osannolikt att en enda gen av de ungefär 30 000 vi äger någonsin kan vara ansvarig för att generera de komplicerade obsessions och tvång som är karakteristiska för OCD. Det är mycket mer sannolikt att OCD är resultatet av att många olika gener interagerar för att skapa en ökad sårbarhet.

Studier av genetiken hos OCD fokuserar för närvarande på genetiska skillnader som kan förklara de olika OCD-symptomtyperna som existerar. Sådan forskning kan vara till hjälp vid utveckling av behandlingar som kan rikta specifika symptom med större effektivitet än vad som för närvarande är möjligt.

källor:

Samuels, JF "Nya framsteg i genetik av OCD" Aktuella psykiatri rapporter 2009 11: 277-82.

http://www.ocdeducationstation.org/ocd-facts/what-causes-ocd