Funktionell fasthet som kognitiv förvrängning

Funktionell fasthet är en typ av kognitiv bias som innebär en tendens att se objekt som bara fungerar på ett visst sätt. Du kan till exempel se en tumme som något som bara kan användas för att hålla papper på en korkskiva. Men vilka andra användningsområden kan föremålet ha?

I många fall kan funktionell fasthet hindra människor från att se hela användningsområdet för ett objekt.

Det kan också försämra vår förmåga att tänka på nya lösningar på problem.

Hur funktionell fixhet påverkar problemlösning

Föreställ dig att du behöver driva en spik i en vägg så att du kan hänga ett inramat foto. Det går inte att hitta en hammare, du spenderar mycket tid på att leta efter ditt hus för att hitta det saknade verktyget. En vän kommer över och föreslår att man använder en metallnyckel istället för att punda spiken i väggen.

Varför tänkte du inte på metallnyckeln? Psykologer föreslår att något som kallas funktionell fasthet ofta förhindrar oss från att tänka på alternativa lösningar på problem och olika användningsområden för objekt.

Ett klassiskt exempel på funktionell fixhet

Här är ett välkänt exempel på funktionell fasthet på jobbet:

Du har två ljus, många tumlar och en box av matcher. Använd bara dessa föremål, försök ta reda på hur du monterar ljusen på en vägg.

Hur skulle du uppnå detta?

Många människor börjar omedelbart försöka använda tumlarna för att fästa ljuset på väggen. På grund av funktionell fasthet kanske du bara tänker på ett sätt att direkt använda tummen. Det finns dock en annan lösning. Använd matcherna, smälta underdelen av varje ljus och använd sedan hett vax för att hålla ljuset i matchboxen.

När ljusen är fäst i lådan, använd tumlarna för att hålla lådan mot väggen.

Funktionell fasthet är bara en typ av mentala hinder som kan göra problemlösning svårare.

Men det betyder inte att funktionell fasthet alltid är en dålig sak. I många fall kan det fungera som en mental genväg som gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt bestämma en praktisk användning för ett objekt. Tänk dig att någon har bett dig att öppna en verktygslåda och hitta ett verktyg som kan användas för att lossa en skruv. Det skulle ta en enorm tid om du var tvungen att analysera varje objekt i lådan för att bestämma hur effektiv det kan vara för att utföra uppgiften. I stället kan du snabbt ta en skruvmejsel, det mest uppenbara föremålet för att lossa en skruv.

Duncker, K. (1945). På problemlösning. Psykologiska monografier, 58 (270).