Problem med prenatal utveckling

Genetiska och miljömässiga influenser spelar båda en roll

I de flesta fall förekommer prenatal utveckling normalt och följer de etablerade utvecklingsmönstren med liten variation. Det finns dock ett antal saker som kan gå fel under denna tid, som vanligen orsakas av genetik eller miljöproblem.

Genetiska problem

Som du kan tänka dig spelar genetik en viktig roll i utvecklingen. I vissa fall kan emellertid genetiska problem uppstå som kan påverka både nuvarande och framtida utveckling.

Miljöproblem

Miljövariabler kan också spela en viktig roll i prenatal utveckling . Skadliga miljöelement som kan få fostret är kända som teratogener. Det finns ett antal teratogener som kan skada fostret, inklusive:

Prenatalperioden är en tid av enorm tillväxt och också stor sårbarhet. Som du har sett finns det ett antal faror som kan utgöra en potentiell risk för det växande fostret. Vissa av dessa faror, såsom miljörisker från teratogener och narkotikamissbruk, kan förebyggas eller minimeras. I andra fall kan genetiska problem helt enkelt vara oundvikligt. I båda fallen kan tidig prenatalvård hjälpa nya mödrar och barn att hantera potentiella problem med prenatal utveckling.