Jämförelse av Eriksons vs Freuds teorier

Likheter och skillnader mellan Freud och Erikson

Sigmund Freuds psykoseksuella teori och Erik Eriksons psykosociala teori är två välkända teorier om utveckling. Medan han påverkades av Freuds idéer skilde Eriksons teori sig på ett antal viktiga sätt.

Liksom Freud trodde Erikson att personligheten utvecklas i en serie av förutbestämda stadier. Till skillnad från Freuds teori om psykoseksuella steg beskriver Eriksons teori konsekvenserna av social erfarenhet över hela livslängden.

Låt oss jämföra och kontrastera dessa två teorier genom att titta på några av de viktigaste likheterna och skillnaderna i varje steg.

Ålder: Födelse till 1 år

redheadpictures / Cultura / Getty Images

De två teorierna för utveckling fokuserar båda på vikten av tidiga erfarenheter, men det finns märkbara skillnader mellan Freuds och Eriksons idéer. Freud fokuserade på betydelsen av utfodring, medan Erikson var mer oroad över hur lyhörda vårdgivare är ett barns behov.

Freuds scener av psykoseksuell utveckling

Eriksons scener av psykosocial utveckling

Ålder: 1 till 3 år

Tchad Springer / Bildkälla / Getty Images

Även om det finns ett antal skillnader mellan Eriksons och Freuds idéer, fokuserar deras teorier på hur barn utvecklar en känsla av självständighet och makt.

Psykoseksuell utveckling:

Psykosocial utveckling:

Åldrar: 3 till 6 år

Sally Anscombe / Taxi / Getty Images

Under förskolan och de tidiga elementära åren var Freuds teori mycket mer oroad över libidoens roll medan Eriksons teori var mer inriktad på hur barn interagerar med föräldrar och kamrater.

Freuds teori:

Eriksons teori:

Åldrar: 7 till 11 år

Hero Images / Getty Images

Freud trodde att denna ålder fungerade som mer av en övergångsperiod mellan barndom och ungdom. Erikson trodde å andra sidan att barnen fortsatte att skapa en känsla av självständighet och kompetens.

Psykoseksuell utveckling:

Psykosocial utveckling:

Ålder: Ungdom

Tom Merton / Caiaimage / Getty Images

Adolescenten spelade en viktig roll i både Freuds och Eriksons utvecklingssteorier. I båda teorierna börjar tonåringar skapa sin egen känsla av identitet.

Freuds teori:

Eriksons teori:

Ålder: Ålderdom

Grant Squibb / Cultura Exclusive / Getty Images

Freuds teori fokuserade uteslutande på utveckling mellan födelse och tonåren, vilket innebär att personligheten i stor utsträckning ligger i sten vid tidig barndom. Erikson däremot tog en livscykelansträngning och trodde att utvecklingen fortsätter även i ålderdom.

Freuds teori om psykoseksuell utveckling:

Eriksons teori om psykosocial utveckling:

> Källor:

> Newman, BM & Newman, PR. Utveckling genom livet: en psykosocial strategi. Boston, MA: Cengage Learning; 2017.

> Schaffer, DR & Kipp, K. Utvecklingspsykologi: Barndom och ungdom. Belmont, CA: Wadsworth; 2010.