Varför är rutiner så viktiga för barn med ADHD?

Rutiner hjälper barnen att utveckla goda vanor

Om du föräldrar ett barn med ADHD ( attention deficit hyperactivity disorder) , har du säkert hört hur viktigt det är att utsätta sådana barn för rutiner och en strukturerad miljö. Men vad betyder det exakt, och hur hjälper strukturen? Med denna översikt får du en bättre förståelse för varför rutiner är nyckeln till att ta hand om barn med problemfokusering.

Förstå struktur

Struktur är en term som man hör en hel del som det gäller föräldrars barn med ADHD. Så, hur ser strukturen ut? Enkelt uttryckt är en strukturerad miljö en som är organiserad och förutsägbar. När du har dagliga rutiner och ett dagligt schema på plats för ditt barn skapar du struktur. När du har konsekventa husregler, förväntningar och konsekvenser som ditt barn förstår klart och positivt förstärkt av dig skapar du en miljö som är förutsägbar. I en strukturerad miljö vet ditt barn vad de ska förvänta sig och det finns en stor känsla av säkerhet som kommer från detta. Strukturen gynnar alla barn, med eller utan ADHD.

Varför är struktur viktigt för barn med ADHD?

Många barn kan strukturera sina sysslor, scheman och aktiviteter och utveckla goda vanor i sig. För ett barn med ADHD är detta dock ett mycket svårare företag på grund av hur störningen fungerar.

Barn med ADHD kamp med förmågan att reglera sig själva . Det betyder att de tycker det är utmanande att stoppa impulsiv beteende och hålla fokus när det finns så många distraktioner som drar dem i olika riktningar.

Symptomen på ADHD leder till problem med självkontroll. Som ett resultat behöver barn med ADHD fler externa kontroller (dvs. struktur) för att hjälpa dem att hantera symtom.

När du bygger in dessa externa kontroller hemma hjälper du ditt barn att uppleva fler framgångar och lär dem också goda vanor och färdigheter under vägen. Med strukturen lär barnen att lägga undan samma tidsrymd för att slutföra sina läxor eller att upprätta en sängtid och morgonrutin. Enkla drag som att ta en dusch och plocka ut kläder till skolan natten innan kan göra att komma till skolan i tid följande morgon mycket lättare.

En användbar analys

Ett sätt att hjälpa till att förklara strukturen är att använda en analogi. Strukturen är mycket som byggnadsställningar . Med andra ord, rutinerna, påminnelserna och gränserna du ställer och konsistensen du tillhandahåller är mycket som ställningarna som används på höga byggnader. Denna byggnadsställning ger stöd när byggnaden går upp, eller "växer". På samma sätt, när du skapar en struktur hemma, ger du det stöd som behövs för att hjälpa ditt barn att lyckas och utveckla större kompetens. Som ett resultat blir ditt barns självförtroende växande. Så småningom kommer detta att hjälpa ditt barn att utveckla färdigheter för att organisera och strukturera sitt liv när han flyttar in i vuxenlivet.