13 Komponenter av effektiva behandlingsprogram

Vad gör alkoholbehandlingsprogrammen?

Hur kan du berätta om ett alkoholbehandlingsprogram eller en anläggning är effektiv? Vad är komponenter och ingredienser i program som får bäst resultat?

Att säkerställa lösningar på alkoholproblem, ett forskningsbaserat projekt vid George Washington University Medical Center, granskade forskningslitteratur och konsulterade med professionella inom behandlings- och rehabiliteringsindustrin för att identifiera 13 aktiva ingredienser i effektiv alkoholbehandling.

Ingredienser av effektiv alkoholbehandling

Källa:

Säkerställa lösningar på alkoholproblem, George Washington University Medical Center. "De aktiva ingredienserna för effektiv alkoholbehandling". Juni 2003.