De fysiska symptomen av ångest

Vanliga fysiska symptom på generaliserad ångestsyndrom

Ångest är både en psykologisk och fysisk upplevelse. Följande är vanliga fysiska symtom som är kända för att vara associerade med ångest:

Kom ihåg att ångesten oftast är ett adaptivt tillstånd där kroppen förutser framtida hot och på ett visst sätt växlar upp för ett strids- eller flygmoment. Hjärnan aktiverar kroppen - hjärtat, cirkulations- och muskelsystemet - så att du kommer vara redo att engagera eller fly.

Ångeststörningar, såsom generaliserad ångestsyndrom (GAD), kännetecknas emellertid av långvariga och intensiva symtom. För att möta formella kriterier för GAD måste ångest vara associerad med flera fysiska symptom. I ungdomen är närvaron av ett av dessa symtom tillräckligt för att en diagnos ska kunna göras.

Muskelspänning

Tom Merton / OJO Images / Getty Images.

Muskelspänningen i samband med normativ ångest kan innebära en kort töjning av rygg och nacke som slappnar av när ett hot passerar. De muskelspänningar som beskrivs av människor med GAD inkluderar obehagliga värk och smärtor i överdrivet aktiva axel-, rygg-, nacke- och käftmuskler. Spänningen kan också innefatta en rastlös fidgeting av spända ben eller en slipning av tänderna. Dessa manifestationer av muskelspänning minskar inte i frånvaro av ett hot; snarare, de fortsätter tills individer genomför specifika avkopplings- eller mindfulness färdigheter , eller försök mediciner för att främja ett mer avslappnat tillstånd.

Huvudvärk och yrsel

Den psykiska nackdelen i samband med GAD innebär kronisk oro för de flesta av sina vakna timmar. Tankar kan springa ner i en spiral av förväntan och rädda ett ämne eller kan studsa oupphörligt från ett problem eller scenario till nästa. Denna psykologiska erfarenhet kan bokstavligen uppstå i ett ont i huvudet. När du åtföljs av ökad hjärtfrekvens och förändringar i kroppstemperatur kan du också uppstå yrsel.

Magont och andra matsmältningsproblem

Tarman håller också och uttrycker ångest. Detta kan ha formen av ospecificerad störning i magen, direkt illamående, förstoppning eller diarré. Matsmältningsbesvär kan vara särskilt negativa konsekvenser för den dagliga funktionen. Förutom att vara obekväma och stör sig i sig, kan dessa symtom fortsätta oroa sig för förekomsten av en sjukdom.

edginess

Edginessen som är associerad med GAD kan manifestera beteende som irritation eller fysiskt som darrande och skakningar. Fidgeting eller rastlöshet kan vara mer uppenbart för observatörer än för den oroliga individen i vissa fall.

Trötthet och sömnlöshet

Kronisk oro, enkelt sagt, är ansträngande. Därför är det typiskt för personer med GAD att stödja trötthet. I andra fall gör oro eller andra fysiska symtom på ångest svårt att antingen somna eller att somna. Även på kort sikt tar det en vägtull på andra aspekter av fysisk och psykologisk välbefinnande. I extrema fall leder sömnsvårigheter till sömnlöshet. För individer som upplever även lindriga störningar i sömnen, kommer ångestbehandling sannolikt att innebära förändringar i sömnrutinen.

Andnöd

I samband med ökad hjärtfrekvens, blodtryck, svettning och / eller yrsel kan andfåddhet uppträda. Men denna konstellation av symptom som passar beskrivningen av en panikattack , är mer sannolikt att uppstå hos dem med GAD och panikstörning . De är mindre vanliga hos individer med okomplicerad GAD.

Ett ord från

Självklart betraktas fysiska symptom bara som en manifestation av ångest om de inte bättre förklaras av närvaron av ett medicinskt tillstånd. Således är noggrann utvärdering av både en sjukvårdspersonal och en mentalvårdspersonal det mest säkraste sättet att skilja.

De fysiska klagomål som är symptomatiska för ett ångestproblem är inte mindre obekväma än de som tillskrivs ett medicinskt tillstånd. När du genomgår behandling för ångest kommer symtomen och dina verktyg att klara dem att förbättras.