Fysiska symptom på bipolär depression

Symptom på bipolär depression, del 2

Den som tror att depression är i sitt huvud har aldrig varit deprimerad - eller förstod det aldrig. Depression påverkar mer än sinnet - det har också betydande fysiska symptom. Några av dessa diskuterades i Del 1 i denna serie, Minskad energi eller aktivitet i bipolär depression . I den här artikeln diskuterar vi den andra gruppen av symtom som anges i röda flaggor till depression .

Bipolär depression: Fysiska symptom

Orolig sömn är en viktig del av både kronisk trötthetssyndrom (även kallad myalgisk encefalopati) och fibromyalgi, två tillstånd som kännetecknas av måttlig till svår kroppssmärta. Det är därför inte förvånande att det finns en nära samband mellan fibromyalgi och depression / ångest.

referenser:
Marano, Hara E. Stress och Äta. Psykologi idag . 21 nov 2003.
Psykomotorisk agitation. GP Notebook.
O'Brien, EM, et al. Negativ humör medger effekten av dålig sömn på smärta bland patienter med kronisk smärta. Clinical Journal of Pain . 2010 maj; 26 (4): 310-9.
Harvard Mental Health Newsletter. Depression och smärta. Harvard Health Publications. 2004 sept.
Van Uum, SH, et al. Förhöjt innehåll av kortisol i hår hos patienter med svår kronisk smärta: en ny biomarkör för stress. Påfrestning. 2008; 11 (6): 483-8.