Varningstecken på depression

Depression anses vara ett av de främsta symptomen på bipolär sjukdom. Det är emellertid faktiskt en uppsättning symptom som är karakteristiska för en aspekt av bipolär sjukdom. En episod av depression , som det hänför sig till bipolär sjukdom, är nedgången i en humörcykel. En episode av depression är försvagande, vilket ofta lämnar patienten fullständigt dysfunktionell.

Det är ett extremt känslomässigt tillstånd som stör vardagen. Så det är viktigt att vara bekant med varningssignalerna för depression.

Fluktuationer mellan mani och depression

Bipolär sjukdom är en sjukdom - det är ett medicinskt tillstånd som orsakar psykologiska problem i en sådan grad att den dagliga funktionen hämmas av symtomen. De mest dominerande symtomen sammanfaller i episoder som är extremiteter av humör som kallas mani och depression. Dessa extremiteter med humör ligger långt utöver de normala humörfluktuationerna som alla upplever och är inte proportionella svar på livshändelser.

Red Flag Warning Tecken på depression

Det finns ett antal varningsskyltar - röda flaggor - att du eller någon du älskar kan uppleva depression. Dessa symptom på depression är organiserade i stora kategorier för enklare referens. Det är viktigt att notera att depression upplevs annorlunda från en person till en annan så att inte alla symptom kommer att presenteras för alla individer.

Förändringar i aktivitets- eller energinivå

Fysiska förändringar orsakade av depression

Emosionell smärta av depression

Svåra stämningar associerade med depression

Förändringar i tankemönster på grund av depression

Förolämpning med döden

Ytterligare detaljerad information om symptomen på depression