Kan Spanking förbättra ADHD-beteende?

ADHD är en störning som inkluderar impulsivitet - det vill säga svårighet att begränsa sitt eget beteende. Som ett resultat är en av de viktigaste färdigheterna som barnet behöver är självdisciplin. Självdisciplin ökar naturligtvis som en person mognar - men det kan läras genom modellering och övning. Kan spanking hjälpa till att lära sig självdisciplin?

Problemet med spanking som en form av disciplin för barn med ADHD

Spanking är inte en mycket effektiv föräldrastrategi för något barn.

Det kan sluta beteendet just nu, men det lär inte ut nya färdigheter eller lämpliga ersättningsbeteenden för barn. Spanking modeller också aggressivt beteende som en lösning och kan leda till försämring av förhållandet mellan föräldrar och barn. I de flesta fall stoppar det inte det problematiska beteendet på längre sikt, särskilt för ett barn med ADHD som tenderar att leva i ögonblicket och har svårt att koppla beteende till konsekvenser .

Kan negativa konsekvenser annat än spanking vara användbar?

Negativa följder har säkert sin plats i föräldrars barn med ADHD. Det mest effektiva sättet att använda dessa konsekvenser är dock på ett lugnt och konsekvent sätt och på ett sätt som hjälper ditt barn att lära sig sätt att ändra det olämpliga beteendet.

Spanking är effektiv för att få barnet att följa omedelbart på kort sikt, men det främjar inte positivt och adaptivt beteende på lång sikt.

Konsekvenser som borttagning av privilegier, förlust av speciell aktivitet och användning av time-out har visat sig vara effektivare.

För ett barn med ADHD som har problem med självreglering är ett proaktivt tillvägagångssätt för disciplin mest effektiva. Detta tillvägagångssätt omfattar en strukturerad, förutsägbar miljö, omedelbar och frekvent återkoppling, formning och belöning av lämpligt beteende , och användning av incitament före konsekvenser.

Hur man undviker användning av spanking som följd

Barn med ADHD kan vara mycket exasperating - de är mycket aktiva, verkar inte lära sig av misstag, behöver frekvent övervakning och omdirigering, är impulsiva, reaktiva, krävande och temperamentella eller har aggressiva eller destruktiva tendenser. Detta kan framkalla ett brett utbud av känslor och frustrera även de mest tålmodiga föräldrarna. I vissa fall kan föräldrarna tillgripa spanking som en sista dikenhet, särskilt när de känner brist på makt eller kontroll över hur man hanterar beteenden.

Om du befinner dig i denna situation kan det hjälpa till att hålla ett funktionshinderperspektiv genom att förstå att ditt barn har särskilda behov. Det kan också hjälpa dig att påminna dig om och om igen för att inte personifiera ditt barns beteende. Planera hur du ska hantera svåra situationer, och när dessa händelser inträffar, ta ett långt djupt andetag - eller tre eller fyra - innan du svarar på ditt barn. Denna fördröjning kan ofta hjälpa dig att tänka igenom och reagera med en effektivare föräldrateknik än en spank.

Mer om föräldraskap ett barn med ADHD: