Skinner Box eller Operant Conditioning Chamber

En Skinner box, även känd en operant konditioneringskammare, är en sluten apparat som innehåller en bar eller nyckel som ett djur kan pressa eller manipulera för att erhålla mat eller vatten som en typ av förstärkning.

Utvecklad av BF Skinner , den här låsen hade också en anordning som registrerade varje svar från djuret samt det unika schemat för förstärkning som djuret tilldelades.

Skinner var inspirerad att skapa sin operant konditionskammare som en förlängning av pusselkassorna som Edward Thorndike famously använde i sin forskning om effektlagen . Skinner själv hänvisade inte till denna enhet som en Skinner-låda, istället föredrog termen "spakbox".

Hur används en Skinner Box?

Så hur exakt använder psykologer och andra forskare en Skinner-låda när de utför forskning? Designen av Skinner-lådor kan variera beroende på typ av djur och experimentella variabler . Lådan är en kammare som innehåller åtminstone en hävarm, bar eller nyckel som djuret kan manipulera.

När spaken trycks, kan mat, vatten eller någon annan form av förstärkning utlösas. Andra stimuli kan också presenteras, inklusive ljus, ljud och bilder. I vissa fall kan kammarens golv elektrifieras.

Vad var just det syfte med en Skinner-låda? Med hjälp av enheten kan forskarna noggrant studera beteende i en mycket kontrollerad miljö.

Forskare kan till exempel använda Skinner-rutan för att bestämma vilket schema för förstärkning som ledde till den högsta svarhastigheten i studieämnena.

Exempel på hur skinnerboxar används i forskning

Tänk dig att en forskare vill bestämma vilket schema för förstärkning som kommer att leda till de högsta svarsfrekvenserna.

Duvor placeras i operant konditioneringskamrarna och mottar en matpellets för att pissa på en svarsnyckel. Vissa duvor får en pellets för varje svar (kontinuerlig förstärkning) medan andra får en pellets först efter en viss tid eller ett antal svar har uppstått (partiell förstärkning).

I de partiella förstärkningsplanerna får vissa duvor en pellets efter att de pissar på nyckeln fem gånger. Detta är känt som ett fast förhållande schema . Duvor i en annan grupp får förstärkning efter ett slumpmässigt antal svar, vilket är känt som ett variabelt intervallschema . Fortfarande ges flera duvor en pellets efter en 10 minutersperiod har gått. Detta kallas ett fastintervallschema . I den slutgiltiga gruppen får duvor förstärkning med slumpmässiga tidsintervaller, vilket är känt som ett variabelt intervallschema .

När uppgifterna har erhållits från försöken i Skinner-lådorna kan forskare sedan se svarfrekvensen och bestämma vilka scheman som leder till högsta och mest konsekventa svarsnivå.

En viktig sak att notera är att Skinner-rutan inte ska förväxlas med en av Skinners andra uppfinningar, babyens anbud. På hans hustrus begäran skapade Skinner en uppvärmd spjälsäng med ett plexiglasfönster som var konstruerat för att vara säkrare än andra spjälsängar tillgängliga vid den tiden.

Förvirring över användningen av spjälsängen ledde till att den var förvirrad med en experimentell enhet, vilket ledde till att vissa trodde att Skinners spjälsäng verkligen var en variation av Skinner-rutan.

Vid ett tillfälle sprids rykten om att Skinner hade använt spjälsen i försök med sin dotter, vilket ledde till hennes eventuella självmord. Skinner-lådan och spädbarnssängen var två olika saker helt och Skinner utförde inte experiment på sin dotter eller med spjälsängen, och inte heller dottern tog sitt eget liv.

Skinner-rutan blev ett viktigt verktyg för att studera lärt beteende och bidrog mycket till vår förståelse av effekterna av förstärkning och straff.

källor:

Schacter, DL, Gilbert, DT, & Wegner, DM (2011). Psykologi. New York: Worth, Inc.

Skinner, BF (1983). En konsekvens av konsekvenser. New York: Alfred A. Knopf, Inc.