Vad innebär en diagnos med Alcohol Use Disorder Diagnosis

Medicinska definitioner av spektrumet av alkoholmissbruk och alkoholism

Det finns verkligen ingen officiell diagnos av alkoholism . Det mänskliga tillståndet som länge kallats alkoholism kallas "allvarlig alkoholanvändning", från och med maj 2013 publicering av den 5: e utgåvan av "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM-5) av American Psychiatric Association. Med DSM-5, om en person uppvisar två eller flera symtom från en lista med 11 kriterier, diagnostiseras de som alkoholproblem, med klassificeringar av mild, måttlig och svår.

DSM-IV (publicerad 1994) hade inte heller någon "alkoholism" -diagnos utan beskrev i stället två distinkta störningar - alkoholmissbruk och alkoholberoende - med specifika kriterier för varje diagnos. DSM-5 kombinerar dessa två störningar i en alkoholanvändning med underkategorier av svårighetsgrad.

Mild, måttlig och svår alkoholkänsla

Svårighetsgraden av alkoholanvändningsstörningen definieras som:

Även om det finns mycket överlapp mellan kriterierna (lista över symptom) som används av DSM-IV och DSM-5, finns det två signifikanta förändringar. DSM-5 eliminerar juridiska problem som ett resultat av att dricka som ett kriterium för diagnos men lägger till begär för alkohol som ett kriterium.

11 Symptom listade i DSM-5

Följande är de 11 symtom som publiceras i DSM-5 som används för att avgöra om någon har alkoholkänsla:

 1. Alkohol tas ofta i större mängder eller över en längre period än vad som var tänkt.
 2. Det finns en bestående önskan eller misslyckade ansträngningar att minska eller kontrollera alkoholanvändning.
 3. Mycket tid spenderas i aktiviteter som är nödvändiga för att få alkohol, använda alkohol eller återhämta sig från dess effekter.
 4. Craving , eller en stark önskan eller uppmaning att använda alkohol.
 1. Återkommande alkoholanvändning som resulterar i misslyckande att uppfylla viktiga rollförpliktelser på jobbet, skolan eller hemmet.
 2. Fortsatt alkoholanvändning trots att de har ihållande eller återkommande sociala eller interpersonella problem som orsakats eller förvärrats av alkoholens effekter.
 3. Viktiga sociala, yrkes- eller fritidsaktiviteter ges upp eller reduceras på grund av alkoholanvändning.
 4. Återkommande alkoholanvändning i situationer där det är fysiskt farligt .
 5. Alkoholanvändning fortsätter trots kunskap om att ha ett bestående eller återkommande fysiskt eller psykiskt problem som sannolikt kommer att ha orsakats eller förvärrats av alkohol.
 6. Tolerans , enligt något av följande: a) Ett behov av markant ökad mängd alkohol för att uppnå berusning eller önskad effekt, eller b) En markant minskad effekt med fortsatt användning av samma mängd alkohol.
 7. Återkallande , vilket framgår av något av följande: a) Karaktäristiskt avdragssyndrom för alkohol b) Alkohol (eller en närbesläkad substans, såsom en bensodiazepin) tas för att lindra eller undvika abstinenssymptom.

DSM-5 drar lite kritik

Kriterierna för att diagnostisera alkoholhändelser uppenbarades av en viss kritik, för att en universitetsstudent som ibland hade engagerat sig i binge-dricka och medgav att han krävde en kall öl en gång ibland kunde diagnostiseras med sjukdomen och märkt en alkoholist.

På samma sätt, om tolerans- och abstinenssymptom är de enda två nödvändiga faktorerna som krävs för att någon ska diagnostiseras, kommer "någon som dricker ett par glas vin med middag varje kväll, att ha mätbar och märkbar tolerans och återkallande. Det kommer inte att vara närvarande för att omfattningen av att orsaka signifikant dysfunktion, men det kommer att bli ganska uppenbart på prov ", säger Dr Gitlow, president för American Society of Addiction Medicine. "Den personen har nu en mild alkoholbrist."

> Källor:

> Alkoholmissbruk. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-use-disorders.

> Alkoholmissbruk: En jämförelse mellan DSM-IV och DSM-5 NIH-publikation nr 13-7999. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. November 2013. https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/dsmfactsheet/dsmfact.pdf.

> Gitlow S. Kommentar: DSM-5: New Addiction Terminology, Same Disease. Partnerskap för drogfria barn. Juni 2013. https://drugfree.org/learn/drug-and-alcohol-news/commentary-dsm-5-new-addiction-terminology-same-disease/.